Translation of "device" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Device - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Device
Pripomoček
Device
Pripomoček I Neb AAD
Device
pripomoček
device
naprava
Device
menjalo
Device
Naprava
Device Information
Informacije o napravah
Device name
Ime naprave
Application Device
Aplikator
Braking device
Zavorna naprava
Control device
Kontrolna naprava
Conversion device
Korektor
Conversion Device
Naprava za pretvorbo
Coupling device
Naprava za spenjanje
COUPLING DEVICE
NAPRAVA ZA VLEKO TRAKTORJA
COUPLING DEVICE
PRIKLJUČNA NAPRAVA
overtopping device.
sistem konusnega kanala.
Homing device.
Iskalec.
Digging device
Naprava za pridobivanje skrilavca
Bearing Device
Ležajna naprava Prav.
impact device
udarna priprava Sl. 4a Udarno kladivo, od spredaj in od strani, splošna skica Sl. 4b Udarno kladivo, spodnji del
aeration device,
naprava za prezračevanje,
Control device
Naprava za upravljanje
Protective device
Zaščitna naprava
A detonator is a device used to trigger an explosive device.
Kristalna struktura fulminata je bila določena šele teta 2007.
enter device name...
vnesite ime naprave ...
Bluetooth Device Setup
Namestitev naprav Bluetooth
Input Device Sharing
Souporaba vhodnih naprav
PulseAudio Device Chooser
Izbirnik naprav PulseAudio
Handheld Device Simulator
Simulator ročne naprave
1 transfer device
1 pribor za prenos vehikla
Flashball device, Baxter
Flashball device, Baxter
(v) Heating device.
(v) Grelec.
AUDIBLE WARNING DEVICE
ZVOČNA OPOZORILNA NAPRAVA
Audible warning device
Zvočne signalne naprave
Audible warning device
Zvočni signal
Completely unsuitable device
Popolnoma neprimerna naprava
Device function(s)
Funkcija( e) naprave .
Device in position
Priprava za meritev je postavljena na sedež
Device not operating.
Naprava ne deluje.
Drain device inoperative
Naprava za praznjenje kondenzata ne deluje.
drain device inoperative
naprava za praznjenje ne deluje
Drain device inoperative.
Naprava za praznjenje kondenzata ne deluje.
Hazard warning device
Varnostne utripalke
hazard warning device.
varnostne utripalke.

 

Related searches: Devil - Devious - Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve - Devoted - Devotedly - Devotedness