Translation of "first certificate" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Certificate - translation : First - translation : First certificate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

a for issuing applicant s first Union certificate of qualification
a za izdajo prvega potrdila Unije o usposobljenosti prosilca
I'll sign the certificate first thing in the morning.
Takoj jutri zjutraj bom podpisal potrdilo.
Certificate Server Certificate Lookup
Zbriši certifikate
The first part concerns incorrect classification of A.TR.1 movement of goods certificate D 437214.
Prvi del se nana a na nepravilno opredelitev potrdila o gibanju blaga A.TR.1 D 437214.
The Certificate Authority rejected the certificate.
Avtoriteta za potrdila je zavrnila potrdilo.
The certificate authority's certificate is invalid
Potrdilo avtoriteta za potrdilo ni veljavnoSSL error
Certificate
Certificate
Certificate
PotrdiloNAME OF TRANSLATORS
Certificate
Potrdilo
Certificate
Potrdilo
certificate
potrdilo
certificate
potrdiloStart of warning message.
Certificate
Število posod (5)
Police Certificate
Police Certificate
Default certificate
Privzeto potrdilo
Certificate Password
Geslo potrdila
Certificate password
Geslo potrdila
Certificate type
Vrsta potrdila
Send certificate
Pošlji potrdilo
Certificate chain
Veriga potrdil
Peer certificate
Zavrnjeno, verjetno zaradi neveljavnega namena.
Certificate state
Splošno ime
Certificate Warning
Opozorilo o potrdilu
Default certificate
Privzet certifikat
Certificate Selection
Brisanje certifikatov ni uspelo
Certificate type
Vrsta potrdila
Certificate usage
Uporaba potrdila
Certificate missing
Poslušanje certifikata ni uspelo
Certificate Dump
Uporaba certifikata
Certificate Filters
Uporaba certifikata
Certificate Details
Podrobnosti o certifikatu...
Certificate Usage
Uporaba certifikata
Certificate Import
Uvoz certifikatov ni uspel
Certificate Usage
Uporaba certifikata
New Certificate...
Novo potrdilo...

 

Related searches: Obtain A Certificate From A Certificate Authority - Ssl Certificate Is A Digital Certificate That Authenticates - First Aid Certificate - First Certificate - First School Leaving Certificate - First Swimming Certificate - First Time Certificate - First Degree Certificate - Holds A Current First Aid Certificate - Certificate First Issued -