Translation of "lt colonel" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Colonel - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Lt. Colonel McKnight's humvee column will drive in at 1547...
Z zračnimi silami bo koordiniral Matthews,... a jaz bom koordiniral sile na tleh.
Colonel, sir? Colonel?
Polkovnik, gospod?
Pardon. Colonel. Colonel Marlowe.
Polkovnik Marlowe!
Colonel Cai, Colonel Kirby.
Polkovnik Cai, polkovnik Kirby.
Colonel, Colonel, sir, I just remembered.
Polkovnik, gospod, pravkar sem se spomnil.
Excuse me, Colonel. ... Excuse me, Colonel.
Oprostite, polkovnik.
Details lt lt
Podrobnosti lt lt
Colonel.
Polkovnik.
Colonel?
Kateremu?
Colonel.
Polkovnik. Da?
Colonel?
Polkovnik?
Colonel...
Polkovnik?
Colonel.
Polkovnik ...
Colonel?
Oprostite.
Colonel...
Polkovnik...
Colonel Marlowe? No, thank you. Come now, Colonel.
Ne, hvala. Vzemite, polkovnik.
Long live the chief, the colonel... the colonel
Dolgo živel naš poveljnik, polkovnik... polkovnik
(b) Long stay lt lt
(b) Dolgoročno bivanje lt lt
0 lt P lt 8
0 lt P lt 8
In what Shakespearean plays do ghosts appear? lt i gt Julius Caesar lt i gt , lt i gt Richard ill lt i gt , lt i gt Hamlet lt i gt and lt i gt Macbeth lt i gt .
V katerih Shakesperovih igrah se pojavi duh? Julij Cezar, Richard III, Hamlet in Macbeth.
Tell me, Colonel, are you that wonderful Colonel Plummer?
Ste vi čudoviti polkovnik Plummer?
No lt i gt dishum lt i gt . No lt i gt dishum lt i gt . No.
Oče, poslušaj.
0,063 lt SM lt 2 mm
0,063 lt SM lt 2 mm
day or lt lt if unknown
dan ali lt lt , če dan ni znan
Colonel Matthews.
Naslednji dan pa vse pokvarjeno.
Colonel Sharp!
Polkovnik.
Howdy, Colonel.
Kak' ste, polkovnik?
Goodbye, Colonel.
Nasvidenje, polkovnik.
Colonel Strassen.
Polkovnik Strassen.
Hello, Colonel.
Polkovnik.
Colonel Plummer.
Plummer. Čigavo?
Colonel, please.
Prosim vas.
Hello, Colonel.
Zdravo, polkovnik.
Colonel Taylor.
Polkovnik Taylor.
Yes, Colonel.
Tako je, polkovnik.
Colonel Dax!
Polkovnik, Dax!
Yes, Colonel?
Da, polkovnik?
Colonel Dax.
Polkovnik Dax.
Colonel Dax!
Polkovnik Dax!
Colonel Crawford.
Pojdiva od tod.
Colonel Travis.
Polkovnik Travis!
Colonel Davy.
Polkovnik Davy!
Colonel Crockett.
Polkovnik Crockett.
Colonel Crockett.
Polkovnik, Crockett.
Colonel Bowie.
Polkovnik Bowie.

 

Related searches: Colonel - Lieutenant Colonel - Colonel General - Senior Colonel - Police Colonel - Staff Colonel - Army Colonel - Lt. Colonel - Retired Colonel - Police Lieutenant Colonel -