Translation of "marsh fever" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Fever - translation : Marsh - translation : Marsh fever - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Marsh seedeater
Icteridae
Marsh Thistle Cirsium palustre , GlobalTwitcher.com, ed.
2009.
But there's no way past the marsh.
Toda veliko močvirje nima prehoda.
Yes, to Mr Jonas and Mr Marsh.
Pač, h gospodoma Jonasu in Marshu.
56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Like a Marsh gun, about a .58 calibre.
Kot puška kalibra 15 mm.
Nigel Marsh How to make work life balance work
Nigel Marsh Kako uravnotežiti delo in življenje
The warrior followed the stallion into the great marsh.
Bojevnik mu je sledil v Veliko močvirje.
Lawyers for Jonas and Marsh don't make house calls.
Odvetniki firme Jonas in Marsh ne hodijo na dom.
Working for Jonas and Marsh, pulling in the coin...
Služba pri Jonasu in Marshu, lepa plača...
Acer saccharum Marsh., originating in the USA and Canada
Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade
Acer saccharum Marsh., originating in the USA and Canada
Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Kanade in ZDA
Acer saccharum Marsh., originating in the USA and Canada,
Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade,
Acer saccharum Marsh., originating in the USA and Canada.
Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade
In point B.3, Acer saccharum Marsh., originating in North American countries is replaced by Acer saccharum Marsh., originating in the USA and Canada .
V točki B.3 se Acer saccharum Marsh. s poreklom iz držav Severne Amerike nadomesti z Acer saccharum Marsh. s poreklom iz ZDA in Kanade .
Črna Vas is the oldest settlement in the Ljubljana Marsh.
Vodriž je naselje v Mestni občini Slovenj Gradec.
Acer saccharum Marsh., originating in the United States and Canada
Acer saccharum Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E 14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velika Britanija
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom.
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velika Britanija
SERONO EUROPE LIMITED, 56 Marsh Wall, London E14 9TP United Kingdom
SERONO EUROPE LIMITED, 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
SERONO EUROPE LIMITED, 56 Marsh Wall, London E14 9TP United Kingdom
SERONO EUROPE LIMITED 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija.
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
SERONO EUROPE LIMITED 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
SERONO EUROPE LIMITED, 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
SERONO EUROPE LIMITED 56, Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom
Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velika Britanija.
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija 8.
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP Velika Britanija
Serono Europe Limited 56, Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom
Serono Europe Limited
I'll go this way. You go over there to the marsh.
Bom jaz šel sem, ti pa pojdi proti močvirju.
Fever 38 C Fever 39.5 C
Zvišana telesna temperatura 38 C Zvišana telesna temperatura 39, 5 C
African swine fever Classical swine fever
Afriška prašičja kuga klasična prašičja kuga
The marsh fritillary ( Euphydryas aurinia ) is a butterfly of the Nymphalidae family.
544 pp.
Gentiana pneumonanthe (the marsh gentian) is a species of the genus Gentiana .
Zunanje povezave Gentiana purpurea .
CLASSICAL SWINE FEVER AND AFRICAN SWINE FEVER
KLASIČNA PRAŠIČJA KUGA IN AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA
Fever
Zelo pogosti neželeni učinki (do katerih pride pri 10 ali več na vsakih 100 bolnikov) vročina
Fever
vročina
fever ,
izpadanje las
fever ,
zvišana telesna temperatura
Fever
zvišana telesna temperatura
Fever
Povišana telesna temperatura
fever
vročina

 

Related searches: Marsh Fever - Yellow Fever And Dengue Fever - Marsh - Salt Marsh - Marsh Harrier - Marsh Gas - Tidal Marsh - Marsh Marigold - Reed Marsh - Freshwater Marsh -