Translation of "original letter" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Letter - translation : Original - translation : Original letter - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

the original by letter.
Liberija prejem obvestila brez odlašanja potrdi s povratno elektronsko pošto.
Whereas in the original letter of formal notice, so far as concerns the treatment of existing landfill sites, the Commission had referred
Namreč, medtem ko Komisija v prvotnem pisnem opominu v zvezi z ravnanjem z obstoječimi odlagali či navaja neskladnost zakonske uredbe t. 36 2003
Stone letter. Stone letter ?
Simbolni kamen.
The most common procedure is to show the original documents together with a photocopy that can be left with the CV and covering letter.
žiti kopije, ki jih obdrži delodajalec, tako kot življenjepis in predstavitveno pismo.
Article 21(1), point (iii) of letter (a), letter (b) and letter (c),
člen 21(1), točka (iii) točke (a), točka (b) in točka (c),
Letter No 1 Letter from the Community
Pismo št. 1 Pismo Skupnosti
Her ladyship found the letter. The letter?
Pismo?
Original
Original
Original
Osnovna oblika
Original
Izvirnik
Original
Original
Original
Izbor
Original
Količina barve
ORIGINAL
POTRDILO O POREKLU
Letter
LetterName
Letter
Letter
Letter?
Pismo?
Letter.
Pismo.
Letter?
Kakšno pismo?
Original Form Designer, original user interface much more
Prvotni snovalnik obrazcev, prvoten uporabniški vmesnik in še veliko več
Original maturity
Prvotna zapadlost
Original materials
Prvotni materiali
You're original.
Ty si originálny.
You're original.
Ty si originálna.
You're original.
Vy ste originálny.
You're original.
Vy ste originálna.
You're original.
Vy ste originálni.
Original URL
Originalni URL
Original Colors
Original
Original image
Original
Original author
Izvirni avtor
Original Filename
Dodaj pošiljatelja k imenu datoteke
Original path
Drsenje
The Original
Pravi originalName
Original implementation
Izvirna izvedba
Original Maintainer
Prvotni vzdrževalec
Original Path
Prvotna pot
Original Author
Izvirni avtor
Original Size
Originalna velikost
Original Word
Čas
From Original
To Original
Original levels
Description
Original developer
Prvotni razvijalec
Original idea
Izvirna ideja

 

Related searches: Original Letter - Original Letter Of Authorization - The Letter In Original - Response Letter To Letter - Letter To Letter - Uppercase Letter, At Least One Lowercase Letter - Letter-by-letter Basis - Confirm Letter Letter Of Credit - Original - Original Equipment Manufacturer -