Translation of "search facilities" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Search - translation : Search facilities - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

EUCAP s facilities and assets shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
Objekti in lastnina EUCAP ne morejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.
Search! Search!
Preiščite hišo.
ESMA should provide a centralised storage mechanism of prospectuses allowing access free of charge and appropriate search facilities for the public.
ESMA bi morala zagotoviti centralni mehanizem za shranjevanje prospektov, ki javnosti omogoča brezplačen dostop in ji zagotavlja ustrezna iskalna orodja.
Each web site shall allow the recipients of the reports listed in Annex XVI to query those reports using search facilities.
Vsaka spletna stran mora prejemnikom poročil, navedenim v Prilogi XVI, dovoljevati, da poizvedujejo po teh poročilih s pomočjo iskalnih pripomočkov.
search facilities and oers downloadable PDF files of books, reports, studies and any other publications produced by the EU institutions and bodies.
EU Bookshop, ki je začela delovati marca . Ta spletni katalog, arhiv in storitev naročanja ima večjezične iskalne možnosti in omogoča prenos knjig, poročil, študij in drugih publikacij institucij, agencij in organov EU v formatu PDF.
Facilities, their furnishings and other assets therein as well as their means of transport shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
Objekti, oprema in drugo premoženje v njih ter pripadajoča prevozna sredstva ne morejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.
Search Bar Enter a search term.
Simon Edwards
EUFOR's facilities, their furnishings and other assets therein as well as its means of transport shall be immune from search, requisition, attachment or execution.
Objekti EUFOR, njihova oprema in drugo pripadajoče premoženje ter prevozna sredstva ne smejo biti predmet preiskav, zasegov, zaplemb ali izvršb.
To helpresolve known difficultiesinthe setting up of newre search facilities the Commission proposed for FP6 an approach centred on support forlarge scale research facilitiesin Europe.
Komisijajezašesti okvirni program predlagala pristop,kije usmerjen v podporo velikimraziskovalnim objektom v Evropi, da bi pomagalarešitiznanetežave privzpostavljanjunovih raziskovalnih objektov.
Not a search for a husband, not a search for children, not a search for fame, not a search for money.
Ne iskanje moža, ne iskanje otrok, ne iskanje slave, ne iskanje denarja.
Search...
Išči...
Search
Išči
Search
SearchPluginComment
Search
Servis
Search
Najdi v datotekah
Search...
Iskanje...
Search
Iskanje
Search
Iskanje
Search
IščiComment
Search
Išči
Search
Iskanje
Search
Iskanje
Search
Iskanje
Search
Videz
Search
Išči
Search
Išči
Search
Leto
Search
...
Search
Pripomba
Search
Pripomba
Search
Poišči
Search
Poišči
Search
Nalaganje certifikata ni uspelo
Search
Najdi
Search
Iskanje
Search
Pretakanje opisov skupin...
Search
Premikanje sporočil...
Search
Iskanje
Search
Iščiname of the select job
Search...
Najdeni kraji
Search
Iskanje
Search
Išči
Search
Poišči Name of the action that is a search line, shown for example in the toolbar configuration dialog
Search
Išči
Search
Iskanje

 

Related searches: Search Facilities - Better Search Facilities - Extensive Search Facilities - Simple Search And Advanced Search - Matching Your Search Search - Facilities - Production Facilities - Manufacturing Facilities - Credit Facilities - Facilities Management -