Translation of "throw oneself into" to Slovene language:


  Dictionary English-Slovene

Into - translation :
V

Oneself - translation : Throw - translation : Throw oneself into - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Throw it into the fire
Vrzite ga v ogenj!
Throw the cart into the fire!
Vrzite voz v ogenj!
Nonsense... throw him into the oven.
Vtaknite ga v peč.
Throw this ingrate into the oven!
Vrzite ga v peč. Nehvaležnež.
Throw away the vial into the rubbish.
59 Vialo vrzite v smeti.
You can't throw her into the street!
Ne morete je vreči na cesto.
We throw a modern section into it.
V film vtaknemo sodoben odlomek.
should throw a great weight into the balance....
pomenila velik adut v rokavu...
People Who dares property throw into the water?
Kdo si drzne ljudsko imetje metati v vodo?
Right not to incriminate oneself
Privilegij zoper samoobtožbo
Throw away packages and vial caps into the rubbish.
Ovojnino in pokrovčke vial vrzite v smeti.
Throw away the syringe into a dedicated waste container.
Injekcijsko brizgo zavrzite v za to določeni vsebnik za odpadke.
Then throw Price into the compound, nice and loud.
Nato vrzite Pricea ven, čimbolj glasno.
Is work performed on a production line (risk of being drawn into it, cutting oneself, amputation, etc.)?
Ali delo poteka na proizvodni liniji (nevarnost zagrabitve, potega, urezov, amputacije, itd.)?
Is work performed on a production line (risk of being drawn into it, cutting oneself, amputation, etc.)?
Ali je nepooblaščenim osebam dostop do skladišča žitaric onemogočen?
Throw away the water for injections vial into the rubbish.
Vialo vode za injekcije vrzite v smeti.
The police want to throw him into a state institution.
Policija ga želi odpeljati v državno ustanovo.
Throw more! Throw more!
Še!Še!
protecting oneself against adverse exchange rate movements
za scaron čite pred neugodnimi tečajnimi gibanji
To be naked is to be oneself.
Biti nag pomeni, biti ti sam.
lf you throw your body into the water you will vanish
Če boš potopila telo v vodo, boš izginila.
They throw baseballs and knock a girl into a water tank.
Tu mečejo žogo za bejzbol in dekle prevrnejo v tank z vodo.
Tell them the little fish I throw back into the sea.
Povej jim, da majhne ribe mečem nazaj v vodo.
Throw him out. Throw him out.
Vrzi ga ven.
Irene, please, if you see a ghost, throw yourself into my arms.
Irene, če boš videla duha, se mi vrzi v objem. Prav.
Throw that robe in and take the stuff into the conference room.
22 5 17. 22 5 17.
62 Throw away the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Injekcijsko brizgo zavrzite v za to določeni vsebnik za odpadke s pokrovom.
You can break a man's skull, arrest him, throw him into a dungeon.
Človeka lahko pretepeš, ga vržeš v temnico.
Throw!
Vrzite!
Throw me the ball. Throw me the ball.
Vrzi žogo.
Throw away all used syringes directly into the dedicated waste container with a lid.
Vse uporabljene injekcijske brizge zavrzite neposredno v za to določeni vsebnik za odpadke s pokrovom.
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Verjamemo, da morajo Evropejci končno voliti in vreči to pogodbo v morje.
But I'm not gonna throw them into a cell like a couple of vagrants.
Toda ne bom jih zato metal v ječo, kot dva potepuha.
In the event that anyone should ever want to throw you into the sea.
Za primer, če te kdo vrže v morje.
Are you worried a union work stoppage will throw the country into a recession?
Ste prepričani, da bi splošna stavka lahko ogrozila ekonomijo naše države?
The microcosm is oneself, and the macrocosm is the universe.
Walter Scott jih je postavil v čas kmalu po letu 200 n.š., medtem ko jih je Sir W. Flinders Petrie umestil med letnici 200 in 500 pr.Kr.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
Včasih je potrebno preseči samega sebe, da se to doseže.
Quick, throw!
Hitro, vrzi.
Throw it!
Vrzite!
Throw it !
Vrzi jo!
Throw it?
Vržem naj jo?
Throw it!
Vrzi.
Throw it.
Vrži jo.
Throw bombs!
Mecite bombe!
Of course, we, you know, throw a little money into a pot and make bets.
Seveda, tudi stavili se bomo.

 

Related searches: Throw Oneself Into - Throw Oneself Into Something - Throw Oneself Into The Arms - Throw Oneself Into The Breach - Throw Oneself Away - Keep Oneself To Oneself - Throw Into Relief - Throw Into The Mix - Throw Into Question - Throw Into The Ring -