Translation of "boring stuff" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Boring - translation : Boring stuff - translation : Stuff - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You need to get away from the boring stuff here at home.
Du måste komma bort från tråkigheterna här hemma.
Boring.
Tr xE5kigt!
Boring...
Tråkigt...
Boring blue
Tråkblå
It's boring.
Det är trist.
Boring. Mortifying.
Tråkigt, urtråkigt.
For boring
Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 18,5 kW
School is boring.
Skolan är tråkig.
Is perfection boring?
Är perfektion tråkigt?
I am boring.
Jag är tråkig.
Boring is easy.
Att vara tråkig är lätt.
Cows are boring.
Kor är tråkiga.
He's getting boring.
Han börjar bli så tråkig.
It's boring here.
Det är inget kul här.
Tools for boring
För metallbearbetning
Tools for boring
Till maskiner och apparater enligt nr 8428
Other boring machines
Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi
Tools for boring
Andra maskiner och apparater, icke självgående
Other boring machines
Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder ellerandra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät ellertrådlösa nätverk (såsom LAN och WAN)
Other boring machines
Med en uteffekt av mer än 75 kW
Boring machines for metals (excl. way type unit head machines and boring milling machines)
Borrmaskiner, för arborrning i metall (exkl. borr , fräs och gängenheter samt kombinerade borr och fräsmaskiner)
Am I boring you?
Tråkar jag ut dig?
My life is boring.
Mitt liv är tråkigt.
It's kind of boring.
Det är ganska tråkigt.
Everybody can be boring.
Alla kan vara tråkiga.
Very good is boring.
Väldigt bra är tråkigt.
It's so boring here.
Åh, vad här är tråkigt.
What a boring town.
Vilken trist stad.
He's a little boring.
Han är lite torr.
Other boring milling machines
Porttelefoner
Other boring milling machines
Med en cylindervolym av mer än 1000 cm3 men högst 1500 cm3
Other boring milling machines
Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät
Other boring milling machines
Andra, med en fordonsvikt på högst 2000 kg
Do your stuff. What stuff?
Vad menar ni?
Boring machines for metals, numerically controlled (excl. way type unit head machines and boring milling machines)
Verktygsmaskiner för bearbetning av keramiska produkter (exkl. sågmaskiner, slipmaskiner, polermaskiner och handverktyg)

 

Related searches: Boring Stuff - Boring - Boring Machine - Boring Bar - Get Boring - Boring Mill - Become Boring - Line Boring - Most Boring - It's Boring -