Translation of "coal exporter" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Coal - translation :
Kol

Coal exporter - translation : Exporter - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Coal, coal tar and its byproducts
Kol, tjära och en massa biprodukter
Work involving exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons present in coal soot, coal tar or coal pitch.
Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol.
Exporter
ExportComment
Exporter
Totalt antal kollin
Exporter
Följande bilaga ska läggas till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande
'2. Work involving exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons present in coal soot, coal tar or coal pitch .
Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol.
Where the declarant is also the exporter, enter exporter .
Om exportören deklarerar, ange ordet exportör .
Coal briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
Propen
Coal briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
Ammoniumsulfat dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat
Coal briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
Acykliska kolväten
Coal briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
Innehållande insulin
(Steam coal)
(flamkol)
4.4 Coal
4.4 Kol
Coal miner.
Gruvarbetare.
Coal oil.
Fotogen.
Coal chute?
Kolränna?
Bituminous coal
Cykliska kolväten
Coking coal
Cyklaner, cyklener och cykloterpener
Other coal
Cyklohexan
Bituminous coal
Eten
Coking coal
Propen
Other coal
Buten och butenisomerer
Bituminous coal
Kaliumsulfid
Other coal
Av ammonium
QIF Exporter
Export av QIF
Picasaweb Exporter
Export till PicasawebComment
(b) exporter
b) Exportör
Approved exporter
Godkänd exportör
Consignor Exporter
Avsändare Exportör
Approved exporter
Parternas tullmyndigheter ska genom Europeiska kommissionen förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor för utfärdande av varucertifikat EUR.1 samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat och ursprungsdeklarationer.
Approved exporter
De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna.
Approved exporter
De myndigheter som avses i punkt 1 ska handla under överinseende av det berörda landets regering.
Approved exporter
Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.
Exporter No2.
Exportör Nr2.
Manufacturer exporter
Tillverkare exportör

 

Related searches: Coal Exporter - Exporter Of Record - Approved Exporter - Authorized Exporter - The Exporter Of The Products Covered By This Document - Major Exporter - Leading Exporter - Authorised Exporter - Largest Exporter - Net Oil Exporter -