Translation of "keen attitude" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Attitude - translation : Keen - translation : Keen attitude - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You are keen, my lord, you are keen.
Ni går för långt.
Keen
Keen
Well, keen.
Gärna.
He is both efficient and keen. So keen, he's out with the press gang.
Han är ute med pressargänget nu.
Keen is still loose.
Keen är på fri fot.
I'm telling you, Keen.
Hör på mig.
In the third place, some fellow Members seem more keen on protecting their own governments than adopting a responsible attitude towards citizens and demonstrating that the law is the same for everyone.
För det tredje verkar det som att vissa kolleger är mera intresserade av att skydda sina egna regeringar än att inta en ansvarsfull hållning gentemot medborgarna och visa att alla är lika inför lagen.
Keen is in the lead.
Keen är först.
A very keen, unorthodox mind.
En skärpt, oortodox hjärna.
Aren't you keen on dancing?
â Du à r inte sà mycket fà r att dansa?
So Attitude
Så, Attityd
American attitude.
Typiskt amerikanskt.
Attitude, everything.
Samma attityd.
Professional attitude
Professionell inställning
She is keen to go abroad.
Hon är pigg på att sticka utomlands.
5.5.8 The Committee is therefore keen
5.5.8 EESK ställer sig därför bakom att
5.5.9 The Committee is therefore keen
5.5.9 EESK ställer sig därför bakom att
We are keen to solve them.
Vi är angelägna om att lösa dem.
What's going on with Agent Keen?
Vad sysslar agent Keen med?
Lose your attitude!
Förlora din attityd!
An attitude indicator
En attitydindikator.
Attitude control equipment
Attitydstyrsystem.
All were most keen to do so.
Den organiserade brottsligheten drabbar oss alla.
I am keen to have that debate.
Den diskussionen vill jag ha.
How long has Mr. Keen been inside?
Hur länge har mr Keen varit därinne?
I'm keen, all right. So am I.
Nog är jag intresserad, alltid.
I'm terribly keen on seeing those chaps.
Jag har sett fram emot att träffa dem.
No one would be very keen on that.
Ingen kommer att ha någon stark längtan efter det.
I am keen to hear the Commissioner's response.
Ändå är jag glad att vi nu här i parlamentet kan tala om ett konkret förslag.
Why are we so keen on this Union?
Här måste vi vara beredda att kämpa.
Just how keen are you on this idea?
Hur intresserad är du, egentligen?
I haven't a very keen sense of humor.
Jag har inget vidare sinne för humor.
I'm not too keen on heights, you know.
Jag är höjdrädd.
Where'd that attitude go?
Vart har den attityden gått iväg?
An attitude indicator and
En attitydindikator.
Sadly, this attitude still
Detta för att satelliterna i framtiden kommer att
That attitude beggars belief.
Denna inställning trotsar allt förnuft.
Her attitude is uncooperative.
Hon samarbetar inte.
Show a constructive attitude.
Inta en konstruktiv hållning.
I believe it would be a very good thing, in view of the new positive attitude that currently prevails, if the Swedish people were to feel that the present members of the single currency were keen for their country to join.
Jag tror att det är väldigt viktigt att den nu positiva opinion som finns i Sverige också känner att det finns ett intresse i de länder som deltar i eurosamarbetet för att också vi svenskar skulle delta och är välkomna in.
We are keen to have this debate, Mr President.
OK, vi inväntar era förslag.
Several of us are keen users of Question Time.
Några av oss använder oss flitigt av frågestunden.
But I am keen to acquaint myself with them.
Men jag skall gärna informera mig om det.
Parliament is keen that we should produce readable texts.
Parlamentet har ett seriöst intresse av att vi producerar läsbara texter.
You starve them a little to make them keen.
Man svälter dem för att öka ivern.

 

Related searches: Attitude Attitude Attitude - Keen Attitude - Attitude Attitude - Keen - Keen On - To Be Keen - Keen Interest - I Am Keen - We Are Keen - Very Keen -