Translation of "missionary trip" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Missionary - translation : Missionary trip - translation : Trip - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Missionary. Oh, a missionary taught you English.
En missionär lärde er engelska!
Missionary.
Missionär.
Missionary barrels?
Missionärsgåvorna ?
It came in the missionary barrels.
Den kom bland missionärernas gåvor.
I'm not a politician or a missionary.
Jag är inte en politiker eller en missionär .
Muumuus! An invention of the missionary, huh?
Det där är väl missionärernas påhitt?
I came here as a missionary to the Indians.
Jag kom hit som missionär åt indianerna.
You don't need a philosopher, you need a missionary.
Ni behöver inte en filosof, Ni behöver en missionär.
Trip?
Resa?
We just walk up like we're at the missionary training center.
Vi bara går fram precis som på träningscentret.
I just got stuck with you by the missionary training center!
Jag blev bara fast med dig av missionärscentrat.
My life was fine before the missionary and you came along.
Mitt liv var bra innan missionären och du dök upp.
If I don't pass the examinations, I shall volunteer as a missionary.
Om jag inte klarar examen, ska jag anmäla mig frivilligt som missionär.
Trip Hop
Trip hop
Trip number.
Antal dagar till havs
Trip number
Tidvatten nummer .
Pleasure trip.
Semester.
Business trip?
Affärsresa?
Bad trip?
Hur gick det?
Round trip?
Tur och retur?
Pleasant trip?
Trevlig resa?
Rough trip?
Hård resa?
Trip number
thynnus eller
Trip number
Tillägg 7
Trip number
Blandade fångster
1 trip
1 resa
Pleasant trip, gents.
Trevlig resa, mina herrar.
For a trip.
Shanghai?
So, your trip...
Hur var resan?
Did you trip?
Ramlat?
Wagon trip plan
Resplan för vagn
As a matter of fact, he was a missionary in the British West Indies.
Verkligen. Han var missionär i Brittiska Västindien.
This is my first trip, my first foreign trip as a first lady.
Det här är min första resa. Min första utlandsresa som USA s första dam.
How was the trip?
Hur var resan?
Have a good trip....
Ha en bra resa.
How was your trip?
Hur var resan?
Have a safe trip.
Ha en säker resa.
Had a pleasant trip?
Hade en trevlig resa?
Have a safe trip!
Ha en bra resa!
2013 annual study trip
Studieresan 2013
2014 annual study trip
Studieresan 2014
You planning a trip?
Planerar du en resa?
How was the trip?
Välkomna! Hur har resan varit?
The trip was fine.
Jo, den var fin.
Have a good trip?
Ja.

 

Related searches: Missionary Trip - On A Missionary Trip - Missionary Work - Missionary Station - Missionary Position - Missionary Zeal - Missionary Outreach - Jesuit Missionary - Missionary Movement - Missionary Activity -