Translation of "paper circuit" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Circuit - translation : Paper - translation : Paper circuit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Circuit
KretsName
Circuit
Krets
Circuit
KretsarStencils
Short Circuit
Kortslutning
Circuit Ground
Kretsar jordStencils
Logic circuit simulator
Simulator för logiska kretsar
tkgate Circuit Simulator
tkgate kretssimulator
Circuit Vertical Capacitor
Kretsar vertikal kondensatorStencils
Circuit Horizontal Capacitor
Kretsar horisontell kondensatorStencils
Circuit Horizontal Diode
Kretsar horisontell diodStencils
Circuit NPN Transistor
Kretsar NPN transistorStencils
Circuit Vertical Diode
Kretsar vertikal diodStencils
Circuit Horizontal Jumper
Kretsar horisontell bygelStencils
Circuit Vertical Resistor
Kretsar vertikalt motståndStencils
Circuit Horizontal Resistor
Kretsar horisontellt motståndStencils
Circuit PNP Transistor
Kretsar PNP transistorStencils
Circuit Vertical Inductor
Kretsar vertikal induktansStencils
Circuit Horizontal Inductor
Kretsar horisontell induktansStencils
Circuit Op Amp
Kretsar operationsförstärkareStencils
Automatic circuit breakers
Automatiska brytare
Automatic circuit breakers
Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade elektroniska strömställare, bestående av en transistor och ett logiskt chip (chip on chip teknik)
Automatic circuit breakers
Avståndsmätare
Automatic circuit breakers
Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk utrustning för bowlinghallar
Automatic circuit breakers
Kompasser
Automatic circuit breakers
Andra, innehållande lysdioder (LED) som belysningskälla
Leased circuit services
Taltelefoni
However, hotels often also offer an internal viewing circuit for closed circuit use.
ofta erbjuder emellertid hotellen också en intern TV för användning i slutna kretsar.
Circuit Horizontal Zener Diode
Kretsar horisontell Zener diodStencils
Circuit Vertical Zener Diode
Kretsar vertikal Zener diodStencils
Type of circuit breaker
Typ av kretsskydd
Private leased circuit services
Högre utbildning (CPC 923)
Monolithic integrated circuit (3) means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which
Monolitisk integrerad krets (3) är en kombination av passiva eller aktiva kretselement eller både och som
Design a printed circuit board.
Designa ett tryckt mönsterkort
Design a printed circuit board
Utforma ett kretskort
CLOSE CIRCUIT SECURE tlSM 5
Fjärransluten terminal Fordonsägare

 

Related searches: Short Circuit Open Circuit - Open Circuit Short Circuit - Open-circuit Voltage And Short-circuit Current - Open Circuit. And Short Circuit - Ground Fault Circuit Interrupter Circuit - Motor-protective Circuit-breaker Are Circuit-breakers Used F - Open Circuit Voltage, Short Circuit Current - Paper Circuit - Paper Machine Circuit - Paper And Paper Products -