Translation of "print it out" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Print - translation : Print it out - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Print it?
Texta?
Compute the MD5 digest and hmac and print it out as hex
Exempel 1.
print out lots of debug information
skriv ut mycket felsökningsinformation
That book is out of print.
Den boken är utsåld.
Cut. Print it.
Bryt.
Print out a list of stylesheets loaded
Skriv ut en lista med laddade stilmallar
Did you have to print them out?
Behövde du printa ut dom?
... that you can print images using the Print Wizard? You can start it using Image Print Wizard.
... att du kan skriva ut bilder med utskriftsguiden? Du kan starta den genom att använda Bild Utskriftsguide.
Can you print out this document for me?
Kan du skriva ut det här dokumentet åt mig?
Have you figured out what this print is?
Vet du vad detta är för avtryck?
To print the crontab as it has been saved, select File Print.
För att skriva ut crontab som den har sparats, välj Arkiv Skriv ut.
It is there, in print.
Det står så, svart på vitt.
We'll print it at once.
Vi Skriva ut den på en gång .
Print it! Hold take one.
Då behåller vi det.
All those ideas are already out there in print.
Alla dom där idéerna finns redan därute i tryckt form.
Print File Print equivalent print current calendar.
Skriv ut Motsvarar Arkiv Skriv ut. Skriv ut nuvarande kalender.
Then it says print(2 1).
Sen står det print(2 1).
It's okay, I didn't print it.
Lugn, jag har inte tryckt dem.
I'm going to print it. Solly!
Den ska tryckas.
This plugin allows you to print out a yearly calendar.
Det här insticksprogrammet gör att du kan skriva ut en årlig kalender. Name
Print Print the code
Skriv ut Skriv ut koden
Print Print the canvas
Skriv ut Skriv ut duken
You can actually print out your documents. Uses the kprinter interface.
Du kan verkligen skriva ut dina dokument. Använder Kprinter gränssnittet.
Print Opens a print dialog to let you print the current icon.
Skriv ut Öppnar en utskriftsdialogruta som låter dig skriva ut den aktuella ikonen.
File Print equivalent print current calendar.
Motsvarar Arkiv Skriv ut. Skriv ut den nuvarande kalendern.
What's even more amazing is it will print out a postage label on the spot, because it knows the way of the item.
Ännu mera fantastiskt är att tjänsten skriver ut en fraktetikett direkt, eftersom den vet hur mycket föremålet väger.
print (i.e. the root of print kioslave)
print (dvs. roten f xF6r I O slaven f xF6r utskrift)
But it turns out to be illegal to print a child's drawing of Micky Mouse onto a plate of sugar.
Men det visar sig vara olagligt att skriva ut ett barns målning av Musse Pigg på en sockerskiva.
Print.
Skriv ut
Print
Utskrifter
print
skriv
print
skriv ut
print
print
print
skriv utDescription of a tips
Print...
Skriv ut...
Print...
Skriv ut... Name
Print
Skriv ut
Print...
Skriv ut...
Print
Utskrift
Print
Skriv ut
Print
Prt ScThe num key on a keyboard
Print
Skriv ut
Print
Skriv ut
Print
Prt ScQShortcut
Maybe we will print(c) And If or else , print ... or otherwise ...we'll print (c a).
I det fallet, kommer vi skriva ut c print(c) och sen skriver vi else annars , och i det fallet skriver vi ut c a print(c a) .

 

Related searches: Print To Print Register - Print And Non-print - Print To Print Alignment - Print After Print - Print-print-accuracy - Print Out - Out Of Print - Print It Out - A Print Out - For Print Out -