Translation of "theatre setting" to Swedish language:


  Dictionary English-Swedish

Setting - translation : Theatre - translation : Theatre setting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Theatre or hotel? Theatre.
Teatern eller hotellet?
Theatre
TeaterDescription
THEATRE
TEATER
Theatre?
Teater?
theatre elevators,
teater (scen ) hissar,
theatre elevators,
teaterhissar,
The theatre.
Teatern.
The theatre.
Till teatern.
It may not be your theatre, but it's theatre for somebody, somewhere.
Även om du inte gillar det finns det någon som gör det.
The theatre director?
Hos Sjuberg. Teaterdirektören?
Why the theatre?
Vad hade du att göra på teatern?
VOGLER'S MAGNETlC HEALTH THEATRE
Skratt Ni tiger och jag talar.
Fine old theatre, the Shubert.
Trevlig gammal teater, Shubert.
You theatre people always do.
Ni teaterpersoner gör alltid det.
So much better theatre, too.
Så mycket bättre teater, också.
I went to a theatre.
Jag var på teater.
No, I hate the theatre!
Jag hatar teatern!
Yes, the theatre is mysterious.
Teatern är en gåta.
THE LAND AROUND US THEATRE
VÅR PLATS PÅ JORDEN TEATERN
What about the theatre tickets?
Vad görjag med teaterbiljetterna?
Yes, I went to a theatre.
Det stämmer.
My native habitat is the theatre.
Min naturliga miljö är teatern.
I am essential to the theatre.
Jag är oumbärlig för teaterlivet.
The theatre is ninetenths hard work.
Teater är nittio procent hårt arbete.
A revolutionary approach to the theatre.
En revolutionär tanke i teatern.
Nothing is forever in the theatre.
Inget är för alltid i teatern.
I didn't mean just the theatre.
Jag menade inte bara teatern.
Still just the theatre, after all.
Fortfarande teatern, trots allt.
San Francisco has no Shubert Theatre.
San Francisco har ingen Shubert Theatre.
I thought you hated the theatre.
Jag trodde ni hatade teatern.
Sjuberg's theatre company is in town.
Sjubergs sällskap lär gästa stan.
Theatre, Live Bands and Circus Services)
IT Krav på ekonomiskt behovstest.
Drama teacher and Director of Youth Theatre.
Dramalärare och chef för ungdomsteater.
We are like a travelling theatre company.
Vi är som ett resande teatersällskap.
No one's allowed to leave the theatre.
Ursäkta, ingen får lämna lokalen.

 

Related searches: Theatre Setting - Each Setting Setting - Theatre - Operating Theatre - Operation Theatre - Theatre Play - Theatre Company - Lecture Theatre - Theatre Performance - Musical Theatre -