Translation of "a british writer" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

A british writer - translation : British - translation : Writer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Jane Austen was a British writer.
Jane Austen bir İngiliz yazardı.
1887) November 28 Enid Blyton, British children's writer (b.
28 Kasım Enid Blyton, Britanyalı yazar (d. 1897).
Jeanette Winterson, OBE (born 27 August 1959) is a British writer, broadcaster and activist.
Jeanette Winterson (d. 27 Ağustos 1959 Manchester, İngiltere), İngiliz Şövalyelik Nişanı sahibi İngiliz yazar.
Monica Ali (born 20 October 1967) is a Bangladeshi born British writer and novelist.
Monica Ali (d. 20 Ekim 1967), Bangladeş kökenli İngiliz yazar.
Richard Mark Hammond (born 19 December 1969) is a British presenter, writer, and journalist.
Richard Hammond (d. 19 Aralık 1969), İngiliz televizyon sunucusu.
A writer?
Yazar mı?
The writer George Orwell was watched for about twelve years by the British police.
Yazar George Orwell yaklaşık yirmi yıl İngiliz polisi tarafından gözlendi.
Meanwhile, Paterson has announced the second author for the project, British writer David Mitchell.
Bu arada Paterson, projenin ikinci yazarının İngiliz yazar David Mitchell olduğunu bildirdi.
He's a writer.
Bir yazar.
A French writer.
Fransız bir yazar.
I'm a writer.
Ben... bir yazarım.
We met a writer.
Bir yazar ile tanıştık.
We met a writer.
Bir yazarla tanıştık.
He is a writer.
O bir yazar.
He's a talented writer.
O, kabiliyetli bir yazar.
She's a talented writer.
O yetenekli bir yazar.
He's a writer, too.
O da bir yazar.
I'm a terrible writer.
Ben berbat bir yazarım.
You're a talented writer.
Sen yetenekli bir yazarsın.
You're a great writer.
Sen harika bir yazarsın.
Tom is a writer.
Tom bir yazar.
She's a ghost writer.
O bir hayalet yazar.
I am a writer.
Ben bir yazarım.
I was a writer.
Ben bir yazardım.
He's a writer, sir.
Bir yazar, efendim.
I'm a writer, too.
Ben de bir yazarım.
And you a writer?
Üstelik bir yazarsınız?
I'm a newspaper writer.
Gazetede yazarım.
So you're a writer.
Yani yazarsın.
A British citizen?
Herhangi bir İngiliz vatandaşı?
Tom is a freelance writer.
Tom bir bağımsız yazar.
She is a good writer.
O iyi bir yazar.
He is a good writer.
O iyi bir yazar.
He's a world famous writer.
O, dünyaca ünlü bir yazar.
I am a Japanese writer.
Ben bir Japon yazarım.
Tom isn't a good writer.
Tom, iyi bir yazar değil.
You should be a writer.
Yazar olmalısın.
Tom is a talented writer.
Tom yetenekli bir yazardır.
Tom is a speech writer.
Tom bir konuşma yazarıdır.
Mary is a freelance writer.
Mary serbest çalışan bir yazardır.
Tom is a good writer.
Tom iyi bir yazar.
Jules Verne was a writer.
Jules Verne bir yazardı.
Because I was a writer.
Çünkü ben bir yazardım.
Mr. Chandler is a writer.
Bay Chandler yazarmış.
I had been a writer.
Eskiden yazardım.

 

Related searches: Writer's Writer - A British Writer - British Writer - British Jobs For British Workers - Writer - Technical Writer - Freelance Writer - Staff Writer - Medical Writer - Food Writer -