Translation of "character spacing" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Character - translation : Character spacing - translation : Spacing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spacing
Aralıklandırma
Spacing
Boşluk bırakma
Spacing
Boşluk bırakma
Spacing
Mesafe
Spacing
Boşluk
Spacing
Boşluk
Spacing
Dikey
Spacing
Merkez
Spacing
Hiçbiri
Spacing
AralıklandırmaHorizontal grid spacing
Spacing
Aralıklama
spacing
aralıklandırmaThe compression will take a long time saving the file will be slow.
spacing
aralıklandırma
Column spacing
Sütun boşluğu
Dot spacing
Nokta aralıklaması
Grid spacing
Izgara aralığı
Constant spacing
Sabit boşluk
Grid spacing
Kılavuz aralığı
Column spacing
İsim
Grid Spacing
Izgara Aralığı
Horizontal spacing
Yatay yarıçap
Vertical spacing
Dikey yarıçap
Line spacing
Satır Boşluğu
Column spacing
Sütun aralığı
Line Spacing
Satır Boşluğu
Line Spacing
Satır Boşluğu
Mark, Spacing Combining
İşaret, Aralık Birleştirme
Mark, Non Spacing
İşaret, Aralıksız
Spacing Modifier Letters
Aralık Niteleyici Harfler
X axis Grid Spacing
Y eksen ızgara boşluğu
Y axis Grid Spacing
Y eksen ızgara boşluğu
Spacing between header and body
Başlık ve gövde arasında boşluk
Spacing between footer and body
Dipnot ve gövde arasında boşluk
Spacing between footnote and body
Dipnot ve gövde arasında boşluk
Spacing between footer and body
Sol
The spacing is something else.
Aralıklarla düzenleme başka bir şeydir.
People confuse footprint with spacing.
İnsanlar ayak izini aralıklı düzenleme ile karıştırıyor.
While similar to Verdana, Tahoma has a narrower body, less generous counters, much tighter letter spacing, and a more complete Unicode character set.
Verdana'ya benzer olsa da, Tahoma dar bir gövdeye sahip, daha sıkı harf aralığı ve Unicode karakter setini daha fazla tamamlamıştır.
Normal paragraph spacing of one line
Bir satırlık normal satır aralığı kullan
Paragraph spacing of half a line
Yarım satırlık paragraf satır aralığı
Tom is always spacing out in class.
Tom her zaman derse ara veriyor.
Normal spacing, no special provision for the last line
Normal satır aralığı, son satır için özel bir durum yok
Spacing between characters. Default is 0 what means autodetection
Karakterler arası boşluk. Öntanımlı 0 atomatik algılama için
Character
Oluşturulma number of digits
Character...
Karakter...

 

Related searches: Character Spacing - Character By Character - On A Character-by-character Basis - Spacing - Line Spacing - Grid Spacing - Double Spacing - Spacing Out - Channel Spacing - Double Line Spacing -