Translation of "corporate bonds" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Bonds - translation : Corporate - translation : Corporate bonds - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So you sell these AAA corporate bonds.
Yani siz AAA şirket tahvillerini satıyorsunuz.
And we said, OK on the assets side, had some government bonds, had some AAA corporate bonds, some commercial mortgages.
Bankanın varlıklarının yazdığı tarafta devlet bonoları, AAA şirket tahvilleri ve ipotekli ticari krediler yer alıyor.
Let's say that it has another, I don't know, 10 billion in AAA corporate bonds.
Diyelim ki banka bir başka 10 milyar türk lirası şirket tahvili var.
You can have a yield curve really for any debt instrument for any corporate bonds or even government securities or corporate securities of other countries.
'Getiri eğrisi' terimi tüm borçlanma araçları için kullanılabilir, ancak bu terimi duyduğunuzda kastedilen genelde Hazine'nin ihraç etmiş olduğu bono ve tahvillerin getiri eğrisidir.
So you know these these are loans to really solvent or very creditworthy companies. So AAA corporate bonds.
Bu verilen borçlar aslında güvenilebilir, borcunu ödeyebilen şirketlere verildi.
And at least on its books, it had 1 billion of government bonds. 10 billion of very highly rated corporate bonds, so these are loans to corporations that are very
Ve en azından kitaplarında, 1 bilyon TL devlet tahvilleri vardı. 10 bilyon TL değerinde çok yüksek değerli şirket tahvilleri var yani şirketlere verilen bu krediler çok büyük olasılıkla geri ödenecek. 10 bilyon TL değerinde ipotekli ticari krediler birinin ofis binası alması, bir ofis binası inşa etmesi veya bunun gibi bir şey yapması için kredi olacak.
Similarly, corporate bonds, that's saying that these corporations, whoever these bonds are issued by, they owe me collectively 10 billion dollars and in the meantime, they're going to pay me interest.
Buna benzer olarak bana borç verdiğim belli şirketlerin bana borçlu olduğunu gösteren şirket bonolarımız var. Aynı zamanda bu şirketler de bana faiz ödeyecekler.
Your government bonds, your savings bonds, your liberty bonds.
Devlet tahvillerin, tasarruf tahvillerin, özgürlük tahvillerin.
Bonds
Bağlar
Bonds?
Tahviller mi?
Bonds.
Tahviller.
Bonds, sir?
Tahviller mi efendim?
What bonds?
Hangi tahvilleri?
Confederate bonds.
Konfederasyon tahvilleri mi?
The bonds?
Tahvil?
What bonds?
Hangi tahvillerden?
Captain Hammer, corporate tool.
Benim düşmanım Kaptan Çekiç.
Draw atomic bonds
Atomik bağlar çiz
Show Multiple Bonds
Çoklu Bağları Göster
Snap to Bonds
Bağları kopar
Renders hydrogen bonds
Atom
Show Multiple Bonds
Atom numarası
So single bonds.
Tekli bağlar.
All single bonds.
Hepsi tekli bağ.
Your mother's bonds.
Annenin tahvilleri.
Good old bonds.
Para eden tahviller.
The government bonds.
Hükümet tahvilleri.
So it is creating demand for T bonds for Treasury bonds.
Yani Hazine bonolarına talep oluşturuyor.
These bonds, they're called polar bonds because the molecules themselves are polar.
Buradaki bağlar polar bağlar olarak adlandırılıyor çünkü buradaki taneciklerin kendileri polar yapıdalar. .
If we had double bonds, it would be ene, triple bonds, ine.
Eğer çift bağ olsaydı, en olurdu, üçlü bağ olsaydı da in olurdu. .
Bonds are also traded.
Tahviller de borsada ve ikinci el piyasada işlem görür.
Gives them Treasury bonds
Hazine bonosu veriyor.
Where are those bonds?
Tahvillerim nerede?
Lend me the bonds?
Tahvilleri borç vermek mi?
Will Marshall accept bonds?
Marshall tahvil kabul eder mi?

 

Related searches: Bonds, Convertible Bonds - Convertible Bonds And Bonds - Bid Bonds, Performance Bonds - Exchangeable Bonds Bonds - Bonds, Performance Bonds - Bonds With Warrants And Exchangeable Bonds - Warrant Bonds, Convertible Bonds - Corporate Bonds - Investment Grade Corporate Bonds - Non-financial Corporate Bonds -