Translation of "dashed off" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Dashed - translation : Dashed off - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I dashed off the report.
Ben raporu karaladım.
Something you dashed off quickly, huh?
Eleştirmen
Tom dashed off a note to Mary.
Tom Mary'ye aceleyle bir not yazdı.
Dashed Lines
Kesikli Çizgiler
Dashed unpleasant.
Tatsız Kesikli.
She dashed downstairs.
O, merdivenlerden aşağı hızla koştu.
Tom dashed after Mary.
Tom Mary'nin peşinden hızla koştu.
I'm dashed! he said.
Ben kesik! Dedi.
Well, I'll be dashed!
Kahroldum!
I just happened to sell a little novel I dashed off in a spare moment.
Sadece boş anlarımda karaladığım romanın bir kısmını sattım.
The news dashed our hopes.
Haber umutlarımızı yıktı.
and dashed about the world.
...dünyada başıboş dolaşmasına izin verebilirim.
He dashed out of the store.
O, dükkândan dışarı fırladı.
They dashed water into my face.
Onlar yüzüme su çarptılar.
His illness dashed all his hopes.
Onun hastalığı tüm umutlarını yıktı.
Tom dashed out of the room.
Tom aceleyle odadan dışarı fırladı.
Tom dashed out into the street.
Tom sokağa fırladı.
So dashed absurd, don't you know.
Yani saçma kesik, bilmiyorum.
His hopes and dreams were dashed.
Umutları ve hayalleri berbat olmuştur.
A cat dashed out of the room.
Bir kedi odadan dışarıya hızla koştu.
He dashed to catch the last train.
Son trene yetişmek için hızlı koştu.
the holdup men dashed into the clear...
açık olmasından yararlanarak dışarı çıktılar...
Holmes dashed into the crowd to protect the
Her, yumruklarını ve diğer yapışır.
Dearest Lilli, you dashed off so quickly this afternoon that I had no chance to say what I wanted to tell you.
Sevgili Lilli, bu öğle üzeri o kadar hızlı ayrıldın ki düşündüklerimi söyleme şansı bulamadım.
Her hopes were dashed when she heard the verdict.
O, kararı duyunca umutları alt üst olmuştu.
So we dashed, all of us, towards the shelter.
Hepimiz sığınağa doğru koşmaya başladık.
He's had some sort of dashed fit, I said.
O kesik uyum çeşit vardı, dedim.
Set here the color used to draw dashed guide lines.
Burada, kesik çizgi şeklindeki kılavuz renklerini ayarlayın.
The thing, you see, is that Jeeves is so dashed competent.
Şey, gördüğünüz, Jeeves yetkili kesik olduğunu.
The Slovenian statements have dashed Macedonian hopes, said the daily Utrinski Vesnik.
Utrisnki Vesnik gazetesi, Slovenya'nın açıklamasının Makedonya'nın umutlarını dağıttığını yazdı.
Set here the width in pixels used to draw dashed guide lines.
Burada, çizim kılavuzu kesikli çizgileri için kullanılacak piksel genişliğini seçin.
So the convention is to make this line into a dashed line.
Bunu göstermek için de doğruyu çizgi çizgi gösteriyoruz.
If I were a young man, I'm dashed if I wouldn't be jealous.
Eğer genç bir erkek olsaydım, kıskançlıktan deliye dönerdim.
When you dashed towards that girl, I don't know why but my heart sank.
O kiza yardim ettigin zaman kalbime birsey saplandi sanki
Off, off, off, off, off, off, off.
Kalk, kalk, kalk, kalk.
Off, off, off, off, off, off.
Kalk, kalk, kalk.
And the convention to do that is to actually make the line a dashed line.
Ve grafikte bunu göstermenin yolu da doğruyu çizgi çizgi yapmaktır.
And let me draw I'm trying my best to turn it into a dashed line.
Yani çizdiğim bu düz doğruyu, çizgili bir doğruya çevireceğim.
I'll just erase sections of the line, and hopefully it will look dashed to you.
Aralıklarda çizgiyi sileceğim, böylece çizgili gibi gözükeceğini umuyorum.
Immediately after, the stranger's hat hopped off the bed post, described a whirling flight in the air through the better part of a circle, and then dashed straight at Mrs. Hall's face.
Hemen sonra, yabancı şapkası, yatak sonrası kapalı zıpladı bir tarif bir daire daha iyi bir kısmı ile havada uçuş dönen ve ardından kesik Mrs yüzü düz.
You see, the way things had been going on I was rapidly becoming a dashed serf.
Görüyorsunuz, ben devam edilmişti şekilde hızlı bir kesik köle haline geldi.
Everything off, off!
Bir an için.
Off. Bump off.
Vuracak.
This is the shear operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shear correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line's position.
Makaslama işlemi önizlemesi. Fare işaretçisini bu alanın üzerine getirirseniz, oluşan dikey ve yatay kesikli çizgiler ile makaslama ayarlarını yapabilirsiniz. Kesikli çizginin konumunu sabitlemek için sol fare düğmesine bırakın.
I was dashed if I was going to let Jeeves treat me like a bally one man chain gang!
Jeeves bally tek kişilik zincir çete gibi beni tedavi izin vermeyeceğim ise kesik!

 

Related searches: Dashed Off - Dashed - Dashed Line - Dashed Arrow - Dashed Hopes - Hopes Dashed - Dashed Area - Dashed Curve - Dashed Border - Dot Dashed -