Translation of "exercise activity" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Activity - translation : Exercise - translation : Exercise activity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Activity
Etkinlik
Activity
Masaüstü Ayarları
Activity
Eylem
Activity
Etkinlikstate diagram
Activity...
Etkinlik...
Activity
AktiviteStencils
Activity
Hareketlilik
Exercise outdoors.
Açık havada egzersiz yapın.
Exercise Fractions
Kesir Alıştırmaları YapComment
Active exercise.
Mevcut çalışma.
Exercise Dialog
Alıştırma Penceresi
Exercise File
Alıştırma Dosyası
Morning exercise?
Sabah egzersizi yapalım mı?
Same exercise.
Aynı örnek.
No exercise!
Egzersiz yapmak yok.
So, you exercise and it picks up the exercise.
Yani, spor yaptığınızda onu anlıyor,
So, you exercise and it picks up the exercise.
Yani, spor yaptığınızda onu anlıyor, siz boyunuzu ve kilonuzu giriyorsunuz, vücut kitle endeksinizi (BMI) hesaplıyor.
No life without tectonic activity, without volcanic activity.
Tektonik faaliyet olmadan, volkanik faaliyet olmadan yaşam olmaz.
For while smartphone apps like Fitbit could previously track our activity, they didn't give us a reason to exercise like this game does.
Fitbit gibi akıllı telefon uygulamaları hareketimizi izlese de bize bu oyun gibi egzersiz yapmak için bir neden sunmadı.
Activity Journal
Etkinlik Günlüğü
Torrent activity
Torrent etkinliği
Activity Bar
Eylem ÇubuğuComment
Switch Activity
Eylemi DeğiştirComment
Newspaper activity
Gazete etkinliğiComment
System Activity
Sistem Süreçleri
Next Activity
Sonraki Eylem
Previous Activity
Önceki Eylem
Add Activity
Eylem Ekle
User activity
Kullanıcı eylemi
stopped activity
hareket durduruldu
Unknown Activity
Bilinmeyen Eylem
Activity Settings
Eylem Ayarları
Add Activity
Kurulum Başarısız Oldu
New Activity
Yeni EtkinlikComment
Activity Transition
Etkinlik Aktarımı
End Activity
Bitiş Aktivitesi
Final Activity
Bitiş Etkinliği
Initial Activity
İlk Etkinlik
Initial activity
İlk etkinlik
End activity
Bitiş etkinliği
Final activity
Bitiş etkinliği
Parameter activity
Parametre etkinliğigeneral properties page
Activity type
Etkinlik türü
Activity name
Etkinlik adı
Normal activity
Normal etkinlik

 

Related searches: Exercise Or Non-exercise O - Exercise An Activity - Exercise Activity - Physical Activity, Exercise - Exercise Their Activity - Exercise A Commercial Activity - Exercise An Economic Activity - The Exercise Of This Activity - Exercise His Activity - Do Not Exercise Any Business Activity -