Translation of "files" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Files...
Dosyalar...
files
Dosyalar
Files
Dizinler
Files
İçerme Yolu
Files
Dosyalar
files
Dosya aç
Files
Dosyalar
Files
Yükleniyor...
Files
Dosyalar
Files
Dosyalar
Files
Dosyalar
Whether organize files will overwrite existing files.
Düzenlenen dosyanın varolan dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağı.
Insert Files Insert new files into the project.
Dosya Ekle Projeye yeni dosyalar ekle.
Files Applications
Dosyalar ve Uygulamalar
closing files..
dosyalar kapatılıyor..
Config files
Yapılandırma dosyaları
Opening Files
Dosyaların Açılması
Image Files
Resim Dosyaları
JPEG Files
JPEG Dosyaları
PNG Files
PNG Dosyaları
TIFF Files
TIFF Dosyaları
DNG Files
DNG Dosyaları
RAW Files
Ham Dosyalar
Movie Files
Film Dosyaları
Image files
Resim dosyaları
Affected Files
Etkilenen Dosyalar
Files affected
Etkilenen dosyalar
All Files
Tüm Dosyalar
Delete Files
Dosyaları Sil
Organize Files
Dosyaları Düzenle
Deleting files
Dosyalar siliniyor
Filter Files
Dosyaları Sil
Files Exist
Dosyalar Mevcut
View Files
Gizli Dosyalar
Check files
Dosyaları kontrol et
Show files
dosya yok
Open Files
Açılacak dosyaları seç
Hidden Files
Gizli Dosyalar
System Files
Sistem Dosyaları
Found Files
Bulunan Dosyalar
All Files
Tüm dosyalar
Encode Files
Dosyaları Kodla
Add files
Dosya ekle
Play files
Dosyaları oynat
Files listed
Listelenen dosyalar

 

Related searches: Sound Files Animation Files - Upload Files That Contain Viruses, Corrupted Files, - Files - For Your Files - For Our Files - Program Files - Temporary Files - Common Files - Share Files - Junk Files -