Translation of "forget me drug" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Drug - translation : Forget - translation : Forget me drug - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Forget me.
Beni unut.
Forget me.
Beni boşverin.
Don't forget me.
Beni unutma.
Don't forget me!
Beni unutma!
Forget about me.
Beni unut.
Don't forget me!
Sakın beni unutayım deme.
Forget me though I shall never forget you!
Unut beni beni seni asla unutmayacak olsam da!
Don't forget about me!
Beni unutma!
Don't forget about me.
Beni unutma.
You'll eventually forget me.
Sonunda beni unutacaksın.
Please don't forget me.
Lütfen beni unutma.
Ivan Forget about me .
Beni unut.
Don't forget me, Antonio!
Beni unutma Antonio!
Forget it, marry me.
Boşver, evlen benimle.
Hey, don't forget me.
Hey, beni unutma.
You cannot forget me.
Beni unutmuş olamazsınız.
You can forget me.
Beni unutabilirsin.
Do you forget me?
Beni unuttun mu?
She'll soon forget me.
Yakında beni unutur.
I will not forget you, please forget me quickly.
Seni unutmayacağım. Ama beni unutsan iyi olur.
If you can forget me, try forgetting me... if you can forget me... try forgett
Unutabiliryorsan,beni unutmaya çalış...Unutabiliyorsan...unutmaya
Don't forget me, ? , give me bread and ?
Beni unutma, ve bana ekmek ver!
You'll forget about me someday.
Bir gün beni unutacaksınız.
You'll forget about me someday.
Bir gün beni unutacaksın.
Don't forget to call me.
Beni aramayı unutma.
Don't forget to call me.
Bana telefon etmeyi unutma.
Don't forget to write me.
Bana yazmayı unutma.
Don't let them forget me.
Beni unutmalarına izin verme.
Don't let them forget me.
Beni unutmalarına izin vermeyin.
If you can forget me...
Unutabilirsen,
Don't forget me, I beg
Don't forget me, I beg
You're going to forget me?
Beni unutacak mısın?
Or did he forget me?
Yoksa beni unuttu mu?
You ask me to forget?
Benim unutmamı mı istiyorsunuz?
You'll forget all about me.
Beni unutursun sen.
You...did you forget me?
Sen...
So you won't forget me.
Böylece beni unutmayacaksın.
You're a drug addict like me!
Benim gibi bir uyuşturucu bağımlısısın.
You are a drug addict like me!
Sen benim gibi bir uyuşturucu bağımlısısın!
Don't forget to write to me.
Bana yazmayı unutma.
Don't forget to count me in.
Beni dahil etmeyi unutma.
Don't forget to add me in.
Beni eklemeyi unutmayın.
Don't forget to call me back.
Beni tekrar aramayı unutma.
If I forget, please remind me.
Eğer unutursam, lütfen bana hatırlat.
I knew you wouldn't forget me.
Beni unutmayacağını biliyordum.

 

Related searches: Drug-drug Interaction - Drug-drug Interaction Study - Drug Drug - Induced Drug Drug Interactions - Drug-drug Resistant - Drug Drug Agency - Drug-drug Interaction Profile - Drug Substance And Drug Product - Forget - Forget About -