Translation of "important files" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Files - translation : Important - translation : Important files - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Change the location important files are stored
Önemli dosyaların kaydedildiği yerleri düzenleName
Some important papers are missing from the files.
Dosyadaki bazı önemli belgeler kayıp.
Files...
Dosyalar...
files
Dosyalar
Files
Dizinler
Files
İçerme Yolu
Files
Dosyalar
files
Dosya aç
Files
Dosyalar
Files
Yükleniyor...
Files
Dosyalar
Files
Dosyalar
Files
Dosyalar
Whether organize files will overwrite existing files.
Düzenlenen dosyanın varolan dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağı.
No matter where you are, your important work information and files will always be at your fingertips.
Nerede olursanız olun, önemli iş bilgileriniz ve dosyalarınız her zaman parmaklarınızın ucunda olacaktır.
Insert Files Insert new files into the project.
Dosya Ekle Projeye yeni dosyalar ekle.
Files Applications
Dosyalar ve Uygulamalar
closing files..
dosyalar kapatılıyor..
Config files
Yapılandırma dosyaları
Opening Files
Dosyaların Açılması
Image Files
Resim Dosyaları
JPEG Files
JPEG Dosyaları
PNG Files
PNG Dosyaları
TIFF Files
TIFF Dosyaları
DNG Files
DNG Dosyaları
RAW Files
Ham Dosyalar
Movie Files
Film Dosyaları
Image files
Resim dosyaları
Affected Files
Etkilenen Dosyalar
Files affected
Etkilenen dosyalar
All Files
Tüm Dosyalar
Delete Files
Dosyaları Sil
Organize Files
Dosyaları Düzenle
Deleting files
Dosyalar siliniyor
Filter Files
Dosyaları Sil
Files Exist
Dosyalar Mevcut
View Files
Gizli Dosyalar
Check files
Dosyaları kontrol et
Show files
dosya yok
Open Files
Açılacak dosyaları seç
Hidden Files
Gizli Dosyalar
System Files
Sistem Dosyaları
Found Files
Bulunan Dosyalar
All Files
Tüm dosyalar
Encode Files
Dosyaları Kodla

 

Related searches: Very Important Important Less Important - Sound Files Animation Files - Upload Files That Contain Viruses, Corrupted Files, - Important Files - Integrity Of Important Files - The Most Important Files - Files And Important Documents - Most Important Important - Most Important Least Important. - Files -