Translation of "knife mill" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Knife - translation : Knife mill - translation : Mill - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mill.
Mill.
Shell Mill
Kabuk değirmen
Old mill.
Değirmen.
I mean any knife.... knife.... knife....
Yani herhangi bir bıçağın demek istiyorum. Bir ekmek bıçağını...bir çakıyı...
Muscari racemosum Mill.
Muscari racemosum Mill., syn.
like Mill would?
Mill'in yapacağı gibi?
Trouble at mill.
Değirmende sorun var.
Burn the mill!
Değirmeni yakın!
In that mill.
Şu değirmende.
This mill business.
Fabrikada olanlar yüzünden.
The knife! The knife!
Bıçak!
Thank you steel mill.
teşekkürler sanayileşme.
A mill, among peasants?
Değirmen mi?
Give up the mill?
Değirmeni bırakmak mı?
Knife!
Bıçak çıktı!
KNIFE!
Bıçak!
Rumour Mill No Celtic disharmony
Dedikodu Kazanı Celtic'de uyumsuzluk yok
End Mill and Spot Drill
Sonunda değirmen ve nokta matkap
Oh, piss off, bush mill.
Oh, kızdırma beni, çalı değirmeni.
It's a mill near Leyden.
Leyden yakınlarında bir değirmen.
He's been through the mill.
Feleğin çemberinden geçmiş biri.
An accident at the mill?
Değirmende kaza mı oldu?
That's not a knife. THIS is a knife.
O bir bıçak değildir, BU bir bıçaktır.
This knife like the knife which killed Gavin.
Bu bıçak, Gavin'i öldüren bıçağın aynısı.
Wrist... knife...
Bilek. Bıçak.
My knife.
Bıçağımı.
A knife?
Bıçaklanmış mı?
He works at the steel mill.
O, çelik fabrikasında çalışmaktadır.
Genetic diversity of Annona cherimola Mill.
Genetic diversity of Annona cherimola Mill.
Check out the Diploma Mill Police.
Diploma Mill Police i kontrol edin.
The circular mill is the downside.
Kötü yani ise karınca çemberi.
How about half a mill Canadian?
Yarım milyon Kanada doları olur mu?
I'm going out to the mill.
Fabrikaya, seni alâkadar etmeyen bir iş yani.
It's the cat from the mill.
Şu değirmendeki lanet kedi.
The diploma mill of Hoosier State?
Hoosier Devlet okulu mu?
The fellows who raided the mill.
Fabrikaya saldıran arkadaşların.
It's all grist for its magic mill.
Onun sihirli tesisi için tüm kazanç bu.
You could get two mill Canadian, easy.
Kolayca 2 milyon Kanada doları elde edersin.
There's your new mill hands, Mrs. Kennedy.
Yeni işçilerimiz, Bay Kennedy.
I was just going to the mill.
Ben de tam değirmene gidiyordum.
Nice piece of weatherboarding, that water mill.
Su değirmeninin siper tahtasında ince işçilik var.
Is he still down near the mill?
Hala fabrikanın yakınlarında mı?
Drop the knife!
Bıçağını bırak!
There's no knife.
Hiç bıçak yok.
Where's the knife?
Bıçak nerede?

 

Related searches: Knife Mill - Knife - Utility Knife - Paring Knife - Carving Knife - Knife Edge - Chef Knife - Palette Knife - Air Knife - Putty Knife -