Translation of "migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : Migrant - translation : Migrant background - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
Background color
Arkaplan rengi
Background Color
Arkaplan Rengi Name
Thumbnail Background
Küçük Resim ArkaplanıName
Select Background
Arkaplanı Seç
Transparent background
Şeffaf arkaplan
Background Color
Arkaplan Rengi
Change Background
Arkaplanı Değiştir
Background Format
Arka Plan Biçimlendirme
Playlist background
Çalma listesi arkaplanı rengi
Console background
Uçbirim arkaplan rengi
Video background
Görüntü arkaplan rengi
Alternate background
Alternatif arkaplan
Background Parser
Arkaplan AyrıştırıcıComment
Background Parser
Arkaplan Ayrıştırıcı
Desktop Background
Masaüstü Arkaplanı
Background color
Arka alan rengi
Show background
Arkaplanı göster
Fill background
Aynılık arkaplanı
Alternate background
Alternatif arkaplan
Selected background
Seçili arkaplan
Current background
Şimdiki arkaplan
Equals background
Aynılık arkaplanı
Differing background
Farkılık arkaplanı
Delete background
Silme arkaplanı
Hide background
Gizli arkaplan
Flat background
Düz arkaplan
Gradient background
Dereceli arkaplan
Normal Background
Normal Arkaplan
Alternate Background
Değişken Arkaplan

 

Related searches: Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - People With A Migrant Background - From A Migrant Background - People From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - Young People From A Migrant Background - With A Migrant Background -