Translation of "mothers with migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mothers with HIV caring for mothers with HIV.
HIV'li annelere bakan HIV'li anneler.
Mothers with HlV caring for mothers with HlV.
HIV'li annelere bakan HIV'li anneler.
Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
Mix with background color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Fill with Background Color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
Mothers caring for mothers.
Annelere annelerin bakması.
Yes, that's the trouble with mothers.
Evet, anneler böyledir işte.
Your mothers use to lay with rats!
Senin anaların farelerle sevişmiş!
Nor did He make your wives whom you equate with your mothers, your actual mothers.
Kendilerinden zıhar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır.
Nor did He make your wives whom you equate with your mothers, your actual mothers.
Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır.
Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
A green background with light geometric patterns
Name
Mitchell Besser Mothers helping mothers fight HIV
Mitchell Besser HIV'le mücadelede annelerin birbirleriyle yardımlaşması
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
But I will start with a historical background.
Önce tarihten, geçmişten başlayacağım.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
Sizden kadınlara zıhar edenler (sen bana, anamın sırtı gibisin diyenler), bilmelidirler ki o kadınlar, onların anaları değillerdir.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
Sizden kadınlarına zıhar da bulunanlar (bilsinler ki, kadınları) onların anneleri değildir.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
İçinizden, kadınlarına zıhar edenlerin, o kadınlar anneleri değildir.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
İçinizden zıhar yapanların kadınları, onların anaları değildir.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
İçinizde zıhâr yapanların kadınları, onların anaları değildir.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
İçinizden kadınlar hakkında zıhar yapanlar bilsinler ki onlar kendilerinin anneleri değildir, onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır.
Those of you who estrange their wives by equating them with their mothers they are not their mothers.
İçinizden, kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştıranlar bilirler ki onlar anaları değildir.
I had started a bakery with 20 unwed mothers.
20 bekar anne ile bir fırın işine başladık.
background voices
fon sesleri
Background color
Arkaplan rengi
Background Color
Arkaplan Rengi Name
Thumbnail Background
Küçük Resim ArkaplanıName
Select Background
Arkaplanı Seç
Transparent background
Şeffaf arkaplan
Background Color
Arkaplan Rengi
Change Background
Arkaplanı Değiştir
Background Format
Arka Plan Biçimlendirme

 

Related searches: Your Mothers Mothers Mothers Mother - Mothers With Migrant Background - Migrant Background - Turkish Migrant Background - People With A Migrant Background - From A Migrant Background - People From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - Young People From A Migrant Background -