Translation of "parents with migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : Migrant - translation : Parents - translation : With - translation :
Ile

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
Mix with background color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Fill with Background Color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
A green background with light geometric patterns
Name
He's with his parents.
O ailesi ile birlikte.
She's with her parents.
O, ebeveynleriyle birlikte.
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
But I will start with a historical background.
Önce tarihten, geçmişten başlayacağım.
She lives with her parents.
O ebeveynleri ile birlikte yaşıyor.
I live with my parents.
Ebeveynlerimle birlikte yaşıyorum.
He lives with his parents.
O, ailesi ile birlikte yaşıyor.
Tom lives with his parents.
Tom ebeveynleri ile birlikte yaşar.
I'm living with my parents.
Ebeveynlerimle birlikte yaşıyorum.
Tom is with his parents.
Tom ebeveynleriyle birlikte.
I ate with my parents.
Ebeveynlerimle yemek yedim.
Tom dined with his parents.
Tom ebeveynleriyle birlikte yemek yedi.
Are your parents with you?
Ebeveynlerin seninle birlikte mi?
With your parents, Miss Grant?
Ailenizle mi yaşıyorsunuz Bayan Grant?
background voices
fon sesleri
Background color
Arkaplan rengi
Background Color
Arkaplan Rengi Name
Thumbnail Background
Küçük Resim ArkaplanıName
Select Background
Arkaplanı Seç
Transparent background
Şeffaf arkaplan
Background Color
Arkaplan Rengi
Change Background
Arkaplanı Değiştir
Background Format
Arka Plan Biçimlendirme
Playlist background
Çalma listesi arkaplanı rengi
Console background
Uçbirim arkaplan rengi
Video background
Görüntü arkaplan rengi
Alternate background
Alternatif arkaplan

 

Related searches: Parents With Migrant Background - Migrant Parents - Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - People With A Migrant Background - From A Migrant Background - People From A Migrant Background - Migrant Background From - Young People From A Migrant Background -