Translation of "people with a migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : Migrant - translation : People - translation : With - translation :
Ile

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
A green background with light geometric patterns
Name
Mix with background color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Fill with Background Color
Arkaplan Rengi ile Doldur
So that's my, my background and I empathize with those, those people.
İşte benim aile geçmişim bundan ibaret ve ben bu tür insanların ne hissettiklerini anlayabiliyorum.
But I will start with a historical background.
Önce tarihten, geçmişten başlayacağım.
Among the 200 million migrant workers, 60 percent of them are young people.
200 milyon göçmen işçi arasında, 60'ı gençler.
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
Select a Background
Seçim Yok
Now, cooking allowed also that we became a migrant species.
Bakın, yemek pişirmek aynı zamanda göç eden bir tür olmamızı sağladı.
I'm a contemporary artist with a bit of an unexpected background.
Ben beklenmedik bir geçmişe sahip... ...çağdaş bir sanatçıyım.
It is a partial migrant with many birds wintering on the coasts of Turkey, Lebanon and Israel.
Kısmi göçmendir, birçok kuşla birlikte kışı Türkiye kıyıları, Lübnan ve İsrail'de geçirir.
So, I have a science background, and I have a numbers background.
Yani, ben bir bilim yok ve ben bir numaraları yok.
A Egyptian style background
Description
Use a background pixmap
Bir arkaplan resmi kullan
Use a background pixmap.
Bir arkaplan resmi kullan.
They are a long distance migrant, wintering in southern South America.
Uzun mesafe göçmenidirler, Güney Amerika'nın kuzeyinde kışı geçirirler.
The city has historically attracted a large number of migrant workers.
Şehir geçmişte büyük sayıda göçmen işçi çekmiştir.
It is a migrant, wintering in the south Atlantic and Pacific.
Göçmendirler, kışı güney Atlantik ve Pasifik'te geçirler.
A perfect combination with the background screen setting, isn't it amazing?
İyi bir arka plan, harika bir poz ve kompozisyon. Müthiş değil mi?
And then, when they come out, most states don't even have a law prohibiting employers from discriminating against people with a background.
Ve sonra, dışarı çıktıkları zaman, çoğu eyalette işverenlerin belli geçmişe sahip kişilere ayrımcılık yapmalarına engel olacak bir yasa bulunmaz.
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
A background check is required.
Bir arka plan kontrolü gereklidir.
There's a very sophisticated background.
Çok yönlü bir özgeçmişi var.
Tom has a veterinary background.
Tom'un veterinerlik geçmişi var.
Choose a new background color
Yeni arkaplan rengi seç
Choose a new background color
Yeni arka plan rengi seç
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
Background This background color is the one displayed behind the text by default. A background image will override this.
Arkaplan Bu arkaplan rengi bir metin arkasında öntanımlı olarak görünür. Arkaplan resmi önemsenmez.
Let's get a picture of us with the sea in the background.
Arka planda deniz manzaralı bir resmimizi çektirelim.
Creates an image of 640 x 480 pixels with a white background.
640 x 480 piksel ebadında beyaz arkaplana sahip bir görüntü oluştururName
Background Behind this door lays the ability to choose a custom default background.
Arkaplan
And so quietly in the background, I started sending people this.
Ve hemen arka planda, insanlara şunu göndermeye başladım,

 

Related searches: People With A Migrant Background - People From A Migrant Background - Young People From A Migrant Background - Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - With A Migrant Background -