Translation of "people to people actions" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Many people are unable to comprehend the actions of hackers.
Birçok kişi bilgisayar korsanlarının eylemlerini anlayamıyor.
Heroes are ordinary people whose social actions are extraordinary.
Kahramanlar olağan dışı sosyal eylemlerde bulunan olağan insanlardır. Eyleme geçerler.
Heroes are ordinary people whose social actions are extraordinary. Who act.
Kahramanlar olağan dışı sosyal eylemlerde bulunan olağan insanlardır. Eyleme geçerler.
People gave money to homeless people.
Bazıları parayı evsizlere verdi.
People ought to help other people.
İnsanlar başkalarına yardım etmeli.
To inspire people, to give hope to some people.
İnsanlara ilham ve umut vermek.
But the concept held true people working with people to rebuild me people working with people to reeducate me.
Ama kavram doğru çıktı insanlar beni yeniden yaratmak için insanlarla iş birliği yapıyorlar insanlar beni yeniden eğitmek için insanlarla iş birliği yapıyorlardı.
To serve other people, not to manipulate other people.
Başkalarına fayda için kandırmak için değil.
What is essential about the group is that people approve of their actions and their popularity is increasing.
Grup hakkında kesin olan birşey varsa, o da insanların yaptıklarını onayladığı ve popülerliklerinin arttığı.
But the concept held true people working with people to rebuild me people working with people to re educate me.
Ama kavram doğru çıktı insanlar beni yeniden yaratmak için insanlarla iş birliği yapıyorlar insanlar beni yeniden eğitmek için insanlarla iş birliği yapıyorlardı.
People collating information, pointing people to news sources, pointing people to the US geological survey.
İnsanlar bilgi toplayıp, haber kaynaklarına ve ABD Jeolojik Tetkik Enstitütüsüne bağlantılar yayımlıyorlardı.
Nice people, rich people, poor people, big and little people.
İyi insanlar, zengin ya da fakir, önemli yada önemsiz insanlar.
People do not enslave people to be mean to them.
İnsanlar, insalara kötü davranmak amacı ile onları köle yapmıyor.
Guns don't kill people. People kill people.
Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür.
So when these incidents are reported more and more frequently on the Internet, people cry for the government to take actions to stop this.
Bu olaylar internette günden güne daha sık anlatılmaya başlanınca, insanlar hükümetin bunu durdurması için bağırmaya başladılar.
To the people.
İnsanlara.
Talk to people.
İnsanlarla muhabbet et.
We know that people often change their behavior when they can see and understand the impact of their actions.
Ne zaman insanlar hareketlerinin etkilerini görür ve anlarlar, biliyoruz ki işte o zaman insanlar sıklıkla davranışlarını değiştirler.
They were thoughtful people, educated people, decent people.
Düşünceli, eğitimli, düzgün insanlardı.
'Serve people, feed people.'
O derdi ki İnsanlara hizmet edin, onları besleyin.
People come, people go.
İnsanlar gelir, gider.
People, real live people.
İnsanlar, gerçek yaşayan insanlar. İşte geldi.
Actions
Eylemler
Actions
EylemlerComment
Actions
İşlemler
Actions
Eylemler
Actions
Eylemler
Actions
EylemlerThis button opens a file dialog to load a MathML file
Actions
Eylemler
actions
eylemler
Actions
Seçenekler
These projects took thousands of actions in one year, making hundreds of thousands of people participating, creating millions of views.
Bu proje bir yılda binlerce hareket başlattı, yüzbinlerce insanı harekete geçirdi, milyonlarca görüş yarattı.
All these things give me hope, but what gives me the most hope is not the actions of us, not the actions of leaders it is the people that I've seen.
Ve bütün bu şeyler bana umut veriyor, ancak bana umut veren bizlerin emekleri ya da liderlerin emekleri değil, gördüğüm insanlardı.
And when Moosa said to his people, O my people!
Hani Musa, kavmine Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz.
And when Moosa said to his people, O my people!
Musa milletine Ey milletim!
And when Moosa said to his people, O my people!
Musa, milletine Ey milletim!
And when Moosa said to his people, O my people!
Hani Musa, kavmine, siz buzağıya kapılmakla gerçekten kendinize zulmettiniz tertemiz yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün.
And when Moosa said to his people, O my people!
Hani, Mûsa, toplumuna demişti ki Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz. Hadi, yaratıcınıza, Bâri'inize tövbe edin egolarınızı öldürün.
And when Moosa said to his people, O my people!
Mûsa, kavmine şöyle demişti Ey toplumum!
And when Moosa said to his people, O my people!
Musa kavmine demişti ki Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz.
And when Moosa said to his people, O my people!
Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti Ey kavmim!
And when Moosa said to his people, O my people!
Musa kavmine şöyle demişti Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
And when Moosa said to his people, O my people!
Mûsâ kavmine dedi ki Ey kavmim! Sizler buzağıya tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz!
And when Moosa said to his people, O my people!
Bir vakit de Mûsâ kavmine şöyle demişti. Ey kavmim!
And when Moosa said to his people, O my people!
Musa kavmine demişti ki Ey kavmim, sizler, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz gelin Yaratıcınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir.

 

Related searches: People-to-people Actions - Actions Actions - Corrective Actions Preventive Actions - Corrective Actions Actions - People's Actions - The Actions Of People - Of People's Actions - Actions People Take - Actions Between People - People Actions -