Translation of "properly arranged" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Arranged - translation : Properly - translation : Properly arranged - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And he arranged... the governer arranged everything.
Vali olan ağabey tarafından her şey güzel organize edilmişti.
Cushions arranged,
Yastıklar dizilmiş,
Cushions arranged,
Sıra sıra yastıklar,
Cushions arranged,
Dizi dizi yastıklar,
Cushions arranged,
Dizilmiş yastıklar,
Cushions arranged,
Dizilmiş koltuklar, yastıklar,
Cushions arranged,
Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
Cushions arranged,
Dizilmiş koltuklar, yastıklar...
Cushions arranged,
Ve sırasıra konmuş yastıklar.
Reservations arranged.
Rezervasyonlar tamam. Anderson sizi alacak.
Everything's arranged.
Ayarlandı. Her şey ayarlandı.
Properly?
Yerinde?
And arranged carpets.
Dizi dizi yastıklar,
And arranged carpets.
Yastıklar dizilmiş,
And arranged carpets.
Sıra sıra yastıklar,
And arranged carpets.
Ve sırasıra konmuş yastıklar.
And arranged carpets.
Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
And arranged carpets.
Dizilmiş koltuklar, yastıklar,
And arranged carpets.
Dizilmiş yastıklar,
And arranged carpets.
Dizilmiş koltuklar, yastıklar...
It's being arranged.
O ayarlanıyor.
It's being arranged.
O düzenleniyor.
Everything was arranged.
Her şey düzenlendi.
We've arranged everything.
Her şeyi düzenledik.
I've arranged everything.
Her şeyi düzenledim.
I've arranged everything.
Her şeyi ayarladım.
(Traditional, Arranged Jansch)
(Geleneksel şarkı, Jansch yeniden düzenlemiş)
Everything was arranged.
Bu duruma alışmıştım.
Will arranged it.
Will ayarladı.
Everything is arranged.
Her şey ayarlandı.
Everything was arranged.
Her şeyi ayarladıktı.
It's all arranged.
Genelde kuyruk olur.
All arranged, sir.
Her şey hazır, bayım.
Janet arranged it.
Janet ayarladı.
Dress properly.
Uygun giyinin.
Answer properly!
Düzgün cevap ver!
They arranged a meeting.
Onlar bir toplantı düzenlediler.
Everything has been arranged.
Her şey düzenlendi.
Transportation has been arranged.
Ulaşım düzenlendi.
That can be arranged.
Bu düzenlenebilir.
That could be arranged.
Bu ayarlanabilir.
We arranged the flowers.
Çiçekleri düzenledik.
Ground transport's been arranged.
Kadın nerede? Kara nakli hazırlandı.
I have arranged differently.
Ben başka şeyler ayarlamıştım.
Everything will be arranged.
Her şey ayarlandı.

 

Related searches: Properly Arranged - Arranged Properly - Is Properly Arranged - Properly Properly - Pre-arranged - Arranged Marriage - Arranged For - As Arranged - To Be Arranged - Will Be Arranged -