Translation of "racing gig" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Racing - translation : Racing gig - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In captain's gig, Mr. Christian.
Kaptanın kayığını alın.
But honestly, I Iike this gig.
Ama doğrusu... Bu işi seviyorum.
You can use MacFarlane's horse and gig.
MacFarlane'ın atını ve arabasını alabilirsin.
Racing Game
Yarış oyunuName
Racing with the machine beats racing against the machine.
Makinelerle yarışmak, makinelere karşı yarışmayı alt eder.
Later, they played together in the occasional gig.
Sonra Lamb ve Abigail genel gösterilerde birlikte çalmışladı.
2D racing game
İki boyutlu yarış oyunu
Race boxing? Racing?
Subtitles and segmenting brought to you by the K amp G team Viki.
We have a gig at the club tomorrow night.
Yarın gece kulüpte bir konserim var.
Racing Club de France football Colombes 92 ( also known as Racing Paris, RCF Paris, Matra Racing, Racing Club, or simply Racing) is a French association football club based in Colombes, a suburb of Paris.
Racing Club de France Colombes 92 ya da Racing Paris, RCF Paris, Matra Racing, Racing Club, ve basitçe Racing olarak da bilinir.
Timo Glock officially joined Virgin Racing, after leaving the Toyota Racing team.
Timo Glock, Toyota'dan ayrılıp, yeni takımlardan Virgin Racing'e katıldı.
A kart racing game
Bir yarış oyunu
Tom's pulse is racing.
Tom'un nabzı hızlı atıyor.
My heart started racing.
Kalbim yarışa başladı.
My heart was racing.
Kalbim yarışıyordu.
Asteroid dodging racing game
Göktaşından kaçma oyunuName
His heart rate's racing.
Hey, Pete.
His pulse was racing.
Kalp çarpıntısı vardı.
Save for the cold in the hall, the gig was good.
Salondaki soğuk hariç konser iyiydi.
3D racing cars simulator game
3D yarış arabaları simülatör oyunu
3D rally racing car game
3B ralli araba yarışı oyunu
Boats were racing last night.
Tekneler dün gece yarışıyorlardı.
What's your favorite racing game?
Gözde yarış oyunun nedir?
Racing cyclists shave their legs.
Yarış bisikletçileri bacaklarını tıraş ederler.
Tom also likes horse racing.
Tom da at yarışını sever.
My heart won't stop racing.
Kalbim yarışmayı bırakmayacak.
He's just racing his motor.
Borazan öttürüyor.
This fine kind racing business.
Bu yarış çok zevklidir.
It's against the rules of racing.
Bu, yarış kurallarına aykırıdır.
An arcade like boat racing game
Çarşı tipi bir tekne yarışı oyunu
A Tron like multiplayer racing game
Tron benzeri çok oyunculu yarış oyunu
I don't know anything about racing.
Yarış hakkında bir şey bilmiyorum.
What did the racing driver say?
Otomobil yarışçısı ne dedi?
Tom came racing down the stairs.
Tom merdivenleri koşarak indi.
Mary came racing down the stairs.
Meryem apar topar merdivenlerden indi.
But racing isn't all about luck.
Ama yarış şans meselesi değildir.
My pulse is racing so fast,
Kalbim çok hızlı çarpıyor.
Favorite sports Automobile racing and boxing.
Favori sporlarï araba yarïsï ve boks.
Racing to Havana to break him?
Onu mahvetmek için Havana'ya kadar yarışarak mı?
Are you interested in horse racing?
At yarışlarıyla mı ilgileniyorsunuz?
A former barrister and amateur racing driver, Mosley was a founder and co owner of March Engineering, a successful racing car constructor and Formula One racing team.
Eski bir avukat ve amatör yarış pilotu olan Mosley, başarılı bir yarış üreticisi ve Formula 1 takımı olan March Engineering'in kurucu ortağıydı.
Like any other business, dog racing and horse racing are industries motivated by a common denominator profit.
Tüm diğer ticari işler gibi, köpek ve at yarışları da aynı paydada buluşuyor kâr.
The Webee Boys have performed live exclusively at the Gig in Hollywood, California.
Webee Boys Hollywood, Kaliforniya'daki Gig adlı mekanda sahneye çıktı.
2D car racing game with power ups
'power ups' ile 2B araba yarışı oyunu
Steven Goldstein is a Colombian racing driver.
Steven Goldstein, Kolombiyalı araba yarışçısı.

 

Related searches: Gig To Gig - A Gig's A Gig - Racing Racing Equipment - Gig - Live Gig - Play A Gig - Do A Gig - Gig Mill - Gig Venue - A Gig -