Translation of "side rabbet plane" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Plane - translation : Rabbet - translation : Side - translation :
Yan

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You can see there the wings folded up just along the side of the plane.
Uçağın kanatlarının katlandığını hemen yanından görebilirsiniz.
Plane
Düzlem
Plane
Düzlem
plane
düzlem
plane
Unknown type of vehicle
Plane?
Uçak mı?
Plane?
Uçakla mı?
Plane?
Uçak mı?
After leveling the machine, our first alignment task is to check that the B axis is parallel to the Y axis up and down in the Y Z plane, and side to side in the X Y plane
Makina tesviye sonra ilk hizalama görevimiz B ekseni için y ekseni paralel olup olmadığını kontrol etmektir yukarı ve aşağı Y Z düzlemi ve yan yana x Y düzlemi
I just took the plane and made it flat, so you see it right along its side.
Düzlemi aldım ve yanından görebilesiniz diye düzleştirdim.
Plane ticket?
Uçak bileti mi?
Plane crash.
Uçağı düştü.
By plane, please.
Uçakla, lütfen.
Tom's plane crashed.
Tom'un uçağı kaza yaptı.
The plane crashed.
Uçak kaza yaptı.
Pursuit Plane 51.
Pursuit Plane 51.
Unmovable rigid plane
Hareket ettirilemez sert düzlemPropertyName
By plane. Promise?
Söz mü?
Transform into plane
Uçağa dönüş.
In the plane.
Uçakta.
Hold that plane.
Bekletin o uçağı!
Plane Engine Starts
Uçak Motoru Çalışır
Take a plane.
Bir uçuşluk mesafe.
The last plane.
Son uçakla.
Boy see plane.
Çocuk uçağı görür.
Only one plane.
Sadece bir uçak.
In a plane?
Billy amca gelebilir mi?
A bomber plane.
Bomba uçağı.
A bomber plane.
Bir bomba uçağı.
You board the plane. The plane takes off. The engine fails.
Uçağa binersin. Uçak havalanır. Motor bozulur.
Let's say this is the side view of an infinite uniformly charged plane and let's say that this is positively charged.
Bu sonsuz levhanın yandan görünüşü olsun. Levhanın pozitif yüklü olduğunu kabul edelim.
So side, side, side
Yani kenar kenar kenar.
The latter distance is given as a positive or negative number depending on which side of the reference plane faces the point.
Referans düzlemine göre uzaklık, referans düzleminin hangi yüzünün noktaya baktığına göre pozitif ya da negatif bir değer alabilir.
Dogfight an enemy plane
Bir düşman uçağı ile it dalaşı
The plane crashed suddenly.
Uçak aniden düştü.
This plane is his.
Bu uçak onun.
I saw a plane.
Ben bir uçak gördüm.
The plane increased speed.
Uçak hızı artırdı.
The plane flew east.
Uçak doğuya uçtu.
The plane turned eastward.
Uçak doğuya döndü.
That plane is enormous!
Şu uçak çok büyük.
The plane took off.
Uçak havalandı.
Tom boarded the plane.
Tom uçağa bindi.
This is his plane.
Bu onun uçağı.
We missed the plane.
Uçağı kaçırdık.

 

Related searches: Side Rabbet Plane - Rabbet Plane - Rabbet - Based On The Control Plane And Forwarding Plane - In Plane And Out Of Plane - In Plane Out Of Plane - Plane Side - Other Side Of The Plane - Side By Side - Side To Side -