Translation of "sign off that" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Sign - translation : That - translation :
O

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I've got to sign off.
İmzalamam lazım.
When will they turn off the no smoking sign?
Onlar sigara içilmez işaretini ne zaman kapatacaklar.
There was a sign saying, Keep off the grass.
Çimlere basmayın diyen bir tabela vardı.
Paid off just about everybody in town. Made them sign too.
Şehrin hepsini satın almış ve imzalatmışsın.
The sign is like that, the sign!
Bu bir işaret, işaret!
See that sign ?
Şu yazıyı görüyor musunuz?
Bring that sign.
Şu işareti getir. Emredersiniz efendim.
You sign that?
Bunu imzaladınız mı?
Never give us no sign he was going to swing off today.
Bugün ayrılacağına dair hiç işaret vermedi.
You are asked to refrain from smoking until the sign is switched off.
İz kapanana kadar sigara içmekten kaçınmanız isteniyor.
That was a sign.
O bir işaretti.
Sign that for me.
Bunu da bana yaz.
In companies do you know how much each individual department can sign off for?
Şirketlerde her bir departmanın ne kadar harcama yapabileceğini biliyor musunuz?
What does that sign say?
O işaret ne diyor?
What does that sign say?
O işaret ne anlama gelir?
You need to sign that.
Bunu imzalaman gerekiyor.
That was a good sign.
Bu iyi bir belirtiydi.
And again, if let's say you weren't on a video that was part of the team, you might not have that sign off button.
Şimdi, mesela bir takıma ait olmayan bir videodaysanız, o zaman çıkış tuşu olmazdı.
That is, if you've priced your product 1 too high, sometimes it requires the next level of management to sign off.
Yani, ürününüzün fiyatını 1 dolar artırdıysanız? Bazen onaylanması için bir üst yönetim kademesinin imzası gerekir.
And this trick pays off a lot whenever you see something with the square root sign, then subtracting something else, if you want to get rid of that square root sign.
Karekök işleminin ardından çıkarma işlemi varsa, karekökten kurtulabilmek için bu numara gerçekten çok işe yarar.
Turn that off.
Onu kapat.
Turn that off.
Kapat şunu.
I don't want to sign that.
Onu imzalamak istemiyorum.
Did Tom sign that confession voluntarily?
Tom bu itirafı gönüllü olarak imzaladı mı?
I consider that a good sign.
Bunun iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum.
Perhaps that was a good sign.
Belki de bu iyi bir işaret oldu.
You don't have to sign that.
İmzalamak zorunda değilsiniz.
No sign of that happening either.
Bunun olacağına dair de hiç işaret görünmüyor.
I saw you sign that paper.
İmza atarken gördüm seni.
They're gonna wreck that neon sign.
Neon tabelasını kıracaklar.
The governor didn't sign that reprieve.
Vali infazı tehir etmiyor.
Off, off, off, off, off, off, off.
Kalk, kalk, kalk, kalk.
Off, off, off, off, off, off.
Kalk, kalk, kalk.
Turn that thing off.
O şeyi kapatın.
Take off that apron.
Sessiz ol. Önlüğü çıkar.
Get off that bike.
İn şu motosikletten.
Now, laugh that off...
Şimdi de gülsene...
Take that coat off.
Paltoyu çıkar!
Take off that hat!
Çıkar şu şapkayı!
Take off that dress.
Çıkar o elbiseyi.
Shut that thing off!
Sustur şu aleti!
Shut that thing off.
Kapatın şunu.
Turn that thing off.
Kapat şunu.
Turn off that Victrola.
Şu gramofonu kapat.
Getting off that boat.
O gemiden inmen.

 

Related searches: Sign In Sign Out - Sign Out And Then Sign Back In. - Off-off-off Broadway Production - Sign Off - Final Sign Off - Sign Off Process - Sign Off Sheet - Sign Off From - For Sign Off - Sign It Off -