Translation of "sort everything out" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Everything - translation : Sort - translation : Sort everything out - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We'll sort it out.
Biz onu dışarı sıralayacağız.
I'll sort it out.
Bir şeyler bulacağız.
Some of those stories are that somebody is just going to sort everything out for us.
Hikayelerin bazılarında birisi her şeyi bizim için çözümleyecek.
We'll sort it out later.
Biz bunu daha sonra çözümleyeceğiz.
You sort the tire out?
Adam Lastiğini hallettin mi? gt gt Jack
Let them sort it out
Bırakalım halletsinler.
Everything you've taken out, everything you've emptied out of yourself.
Her şeyi dışarı çıkardın. Kendindeki her şeyden boş oldun.
Everything sorted out?
Everything sorted out?
Everything canceled out.
Şimdi hepsi yok oldu.
Finds out everything.
Her şeyi bulup çıkarıyor.
We'll sort this out. Don't worry.
Bunu halledeceğiz. Endişelenme.
We're going to sort it out.
Bunu halledeceğiz.
We sort of worked things out.
İşleri bir bakıma yoluna koyduk.
No, we'll sort it out ourselves.
No, we'll sort it out ourselves.
We can surely sort this out.
Bunu elbette halledebiliriz.
Don't worry, I'll sort it out.
Merak etme, ben hallederim.
Cut out that sort of talk.
Böyle konuşmayı kes.
Can't we sort this out together?
Bir orta yol bulamaz mıyız?
The way we've been sort of thrown together and everything.
Bir araya gelişimiz ve bunun gibi şeyler. Sanki hepsi kaderimizde vardı.
Everything worked out nicely.
Her şey güzelce istenen sonucu verdi.
We'll straighten everything out.
Her şeyi açıklığa kavuşturacağız.
Everything will work out.
Her şey başarılı olacak.
I blocked everything out.
Ben her şeyi engelledim.
Everything turned out great.
Her şey harika çıktı.
We worked everything out.
Biz her şeyi hesapladık.
Everything okay out there?)
Orada her şey yolunda)
So everything pumps out.
Yani her şeyi pompalar dışarı.
Everything is sold out!
Tüm biletler satıldı!
I sold everything out.
Her şeyi sattım.
I've written everything out.
Her ţeyi buraya yazdým.
I've straightened everything out.
Her şeyi açıklığa kavuşturdum.
I hope Tom can sort this out.
Tom'un bunun icabına bakabileceğini umuyorum.
We've got a lot to sort out.
Halledecek çok şeyimiz var.
Tom needs to sort it out himself.
Tom bunu kendisi çözmesi gerekiyor.
To sort the things out, what else?
To sort the things out, what else?
We must sort things out and marry.
Böyle yaşayamayız artık. Evlenmeliyiz,...
We need to sort this out boys.
Bu sorunu çözelim artık.
Okay, I'm going to sort you out.
Peki, sizi düzene sokacağım.
This will all sort out, won't it?
Böylece her şey düzelecek, değil mi?
Sort things out with your skipper yourself.
Kaptanınla meseleleri sen kendin hallet o halde.
Well, I'll try and sort it out.
Halletmeye çalışacağım.
I'll sort it out with the Kohlers.
Köhler'ler ile oturur meseleyi çözerim.
I am sort of out of my mind.
Aklımı kaybetmiş olmalıyım.
It sort of sticks out at the back!
Arka sopa tür!
We came...just to sort out the fruit.
Meyveleri düzenlemeye gelmiştik.

 

Related searches: Sort Sort Sort - Sort Everything Out - We Can Sort Everything Out - Sort Out Something Out - Sort Everything - Everything Louder Than Everything Else - A Place For Everything Everything - Everything Affects Everything - Sort Out - Sort It Out -