Translation of "special deposit" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Deposit - translation : Special - translation : Special deposit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Deposit
DepozitPayment made with credit card
Deposit
Depozit
Direct deposit
Doğrudan depozit
Nice deposit.
Güzel depozit!
Deposit 50c, please.
50 sent atın, lütfen.
Deposit 55 cents, sir.
55 sent atın, bayım.
Do you require a deposit?
Bir depozito ister misin?
Where's your safety deposit key?
Emanet anahtarın nerede?
Do you need a deposit?
Bir depozito istiyor musun?
Customer, your deposit balance is...
Müşterimiz, bakiyeniz...
Here's a deposit for you!
İşte senin için biraz depozit!
Emptying my safe deposit box.
Kiralık kasamı boşalttım.
This deposit bears three percent interest.
Bu mevduat yüzde üç faiz taşımaktadır.
Deposit your money in the bank.
Paranı bankaya yatır.
We'd like a deposit of 50.
Biz 50 dolar depozito istiyoruz.
Do you have safety deposit boxes?
Kasan var mı?
Do you require a security deposit?
Bir güvenlik depozitosuna ihtiyacın var mı?
I want to deposit some money.
Biraz para yatırmak istiyorum.
Tom has a safety deposit box.
Tom'un bir banka kasası var.
Okay, your deposit is all set.
Oldu, hesabın oluşturuldu.
We had agreed a cash deposit.
Peşin parada anlaşmıştık.
Leo, is that Horace's deposit box?
Leo, bu Horace'ın kasası mı?
Please deposit the money in a bank.
Lütfen parayı bir bankaya yatır.
Do I have to leave a deposit?
Depozito vermek zorunda mıyım?
I don't want to lose my deposit.
Depozitomu kaybetmek istemiyorum.
I can't find my safety deposit key.
Benim emanet anahtarını bulamıyorum.
She made a deposit at the bank.
O, bankaya para yatırdı.
Here's the deposit slip and the address.
İşte dekont ve adres.
Er... could I deposit my luggage here?
Acaba eşyalarımı buraya bırakabilir miyim?
Deposit 50 cents for an additional minute.
Ek bir dakika için 50 sent atın.
We've got her in safe deposit temporarily.
Şimdilik güvenli bir yerde.
Here's my 5 deposit to prove it.
İşte beş dolarlık depozitom.
Deposit 15 cents for five minutes, please.
Beş dakika için 15 sent atın lütfen.
600 Yen plus a 2,000 Yen deposit.
600 yen 2000 yen depozito.
Then there's a deposit of 2,000 Yen.
Üstelik 2000 yen de depozito var.
Another part will go to BiH's Deposit Insurance Agency, to help prevent deposit outflows due to the financial crisis.
Yardımın bir bölümü de ekonomik krizin yol açtığı mevduat çıkışlarının önlenmesine yardım etmek üzere BH'nin Mevduat Sigorta Dairesi'ne gidecek.
Everybody wanted their deposit back. Everybody is fleeing.
Herkes depozitolarını geri istiyormuş, herkes kaçışıyormuş.
Please pay a deposit of two month's rent.
Lütfen iki aylık kira depozitosu öde.
I want to rent a safety deposit box.
Güvenli bir kiralık kasa kiralamak istiyorum.
I made a deposit in the bank yesterday.
Ben dün bankada para yatırdım.
We should deposit this money in a bank.
Bu parayı bir bankaya yatırmalıyız.
She paid a 900 deposit for the appartment.
Daire için 900 euro depozito ödedi.
Your bank account isn't a safe deposit box.
Banka hesabınızı bir kasa değil.
Everybody wanted their deposit back, everybody is fleeing.
Herkes depozitolarını geri istiyormuş, herkes kaçışıyormuş.
Here's a receipt for the deposit I made.
Yatýrdýđým depozitonun makbuzu.

 

Related searches: Deposit A Deposit - Federal Deposit Deposit - A Deposit Deposit Would Be - Special Deposit - Special Deposit Account - Deposit - Security Deposit - Deposit Account - Bank Deposit - Direct Deposit -