Translation of "staff" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Staff - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And we recruited wonderful staff, highly motivated staff.
Ve çok motive, harika bir ekip kurduk.
Janitorial Staff
Janitorial Staff
What staff?
Ne asası?
Staff sergeant.
Başçavuştum.
The University employs 4,400 staff, comprising almost 1,500 full time teaching staff, 700 part time teaching staff and 2,200 support staff.
Üniversite tam zamanlı akademik personel 700 kadar part time akademik personel ve 2,200 idare ve destek personeli istihdam etmektedir.
The representative of staff categories other than teaching staff is elected by all staff (excluding teaching staff) for a fouryear term renewable.
Öðretim kadrosu haricindeki diðer kadro kategorileri temsilcileri yenilenebilir dört yýllýk dönem için diðer bütün personel (öðretim hariç) tarafýndan seçilir.
Remove staff element
Porte ögesini kaldır
Total statutory staff
Toplam yasal personel
The assistant chief of staff regrets that the chief of staff...
Kurmay başkanlığı asistanı tanıklık etmesine kurmay başkanlığınca...
It's a shepherd's staff.
Bir çobanın asası.
Cast down thy staff.'
Asanı at!
'Cast down thy staff.'
Asanı at!
'Cast down thy staff.'
Asanı bırak.
Cast down thy staff.'
Asanı bırak!
'Cast down thy staff.'
Asanı at!
Cast down thy staff.'
Ve at sopanı.
'Cast down thy staff.'
Ve at sopanı yere.
Cast down thy staff.'
Asânı at!
'Cast down thy staff.'
Ve Asânı at! denildi.
Cast down thy staff.'
Değneğini at.
Cast down thy staff.'
Şimdi asânı yere bırak!
'Cast down thy staff.'
Ve Asanı at! (denildi).
Cast down thy staff.'
Değneğini at! Musa, değneğinin yılan gibi hareketler yaptığını görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı.
'Cast down thy staff.'
Değneğini at.
Throw down your staff.
Asanı at!
Throw down your staff.
Asanı bırak.
Throw down your staff.
Değneğini at! Musa, değneğinin yılan gibi hareketler yaptığını görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı.
Throw down your staff.
Değneğini at.
Throw down your staff.
Ve at sopanı.
Throw down your staff.
Ve at sopanı yere.
Throw down your staff.
Asanı bırak!
Throw down your staff.
Asanı at!
Throw down your staff.
Ve Asanı at! (denildi).
Throw down your staff.
Asânı at!
Throw down your staff.
Ve Asânı at! denildi.
Throw down your staff.
Şimdi asânı yere bırak!
Only update selected staff
Sadece seçili dizeği güncelle
Good staff is key.
İyi personel anahtardır.
Educate your staff properly!
Çalışanlarını iyi eğit!
The moon... light... staff!
Ay... Işığı... Asası!
It's a shepherd's staff.
Musa der ki, O bir asa.
Management Academic staff Students
Yönetim n u l l
Throw a staff together.
Ekibini topla.
The body includes representatives of the academic staff, doctoral students, students and nonacademic staff.
Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni ve tüzüðünde belirtilen üyeleri tarafýndan deðinilen bütün konularla ilgili fikirlerini beyan etme.
Moses says, It's a staff.
Musa der ki, O bir asa.

 

Related searches: Staff To Staff Talks - Staff And Non-staff Costs - Staff To Staff Contacts - Office Staff, Technical Staff - Staff - Staff Member - Staff Turnover - Support Staff - Chief Of Staff - Temporary Staff -