Translation of "when suffering from" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

From - translation : Suffering - translation : When - translation : When suffering from - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He's suffering from...
Şeyden acı çekiyor...
She herself was suffering from HIV she was suffering from tuberculosis.
Hem HIV, hem de hastasıydı.
She herself was suffering from HlV she was suffering from tuberculosis.
Hem HIV, hem de hastasıydı.
They're suffering from malaria.
Onlar sıtmadan çekiyorlar.
They're suffering from childhood.
Çocukluk tan muzdaripler.
They are suffering from hunger.
Onlar açlık çekiyorlar.
He is suffering from toothache.
O diş ağrısı çekiyor.
He was suffering from smallpox.
O, çiçek hastalığından çekiyordu.
I'm suffering from anal itching.
Ben anal kaşıntıdan müzdaribim.
Tom is suffering from cancer.
Tom kanserden dolayı acı çekiyor.
Tom is suffering from depression.
Tom depresyondan çekiyor.
I'm suffering from gallery fatigue.
Galeri yorgunluğundan muzdaribim.
Is he suffering from something?
Bir rahatsızlığı mı var?
The woman's suffering from shock.
Kadın şok geçiriyor.
I'm not suffering from anything!
Hiç birşeyden acı çekmiyorum!
She's still suffering from shock.
Hala şokta.
That's when the suffering really starts.
İşte büyük çileniz o zaman başlar.
My wife is suffering from pneumonia.
Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.
My father is suffering from influenza.
Babam gripten çekiyor.
I'm suffering from a bad headache.
Berbat bir baş ağrısı çekiyorum.
I'm still suffering from jet lag.
Hâlâ uyku düzensizliği çekiyorum.
He is suffering from a toothache.
Bir dişi ağrıyor.
He is suffering from a headache.
O, baş ağrısından acı çekiyor.
He is suffering from a cold.
O, soğuk algınlığından çekiyor.
She's suffering from a serious disease.
O, ciddi bir hastalıktan çekiyor.
Tom is suffering from a cold.
Tom soğuk algınlığından muzdarip.
This patient is suffering from hypoxia.
Bu hasta hipoksi çekiyor.
I'm suffering from a broken heart.
Ben kırık bir kalpten acı çekiyorum.
Tom is suffering from a headache.
Tom baş ağrısından muzdarip.
Tom is suffering from a toothache.
Tom diş ağrısı çekiyor.
You've been suffering from narcotic poisoning.
Uyuşturucudan zehirlenmiştiniz.
Right now, he's suffering' from shock.
Şuan şoktan dolayı acı çekiyor.
Can't you see she's suffering from cata...from shock.
Göremiyor musun, kadın şoka bağlı his.. geçiriyor.
Most developing countries are suffering from overpopulation.
Çoğu gelişmekte olan ülkeler aşırı nüfustan müzdarip.
My father is suffering from a cold.
Babam soğuk algınlığından muzdariptir.
I am suffering from a bad cold.
Ben kötü bir soğuk algınlığı çekiyorum.
He is suffering from a bad cold.
O kötü bir soğuk algınlığına yakalandı.
He was suffering from a bad headache.
Kötü bir baş ağrısı çekiyordu.
He's suffering from the effects of overwork.
O aşırı çalışmanın etkilerinden acı çekiyor.
He is suffering from loss of memory.
Hafıza kaybından muzdarip.
He is suffering from a serious illness.
Ciddi bir hastalıktan ötürü acı çekiyor.
He is suffering from an aggravated disease.
O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor.
Tom is suffering from a bad headache.
Tom kötü bir baş ağrısı çekiyor.
Tom is suffering from a nervous disorder.
Tom bir sinir bozukluğu çekiyor.
Tom is suffering from severe abdominal pain.
Tom şiddetli karın ağrısı çekiyor.

 

Related searches: Suffering - Suffering From - Pain And Suffering - Human Suffering - Long-suffering - Is Suffering - Are Suffering - I Am Suffering - Is Suffering From - Alleviate Suffering -