Translation of "with a migrant background" to Turkish language:


  Dictionary English-Turkish

Background - translation : Migrant - translation : With - translation :
Ile

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Migrant Farmers .
Göçmen Çiftçiler .
A green background with light geometric patterns
Name
Mix with background color
Arkaplan Rengi ile Doldur
Fill with Background Color
Arkaplan Rengi ile Doldur
But I will start with a historical background.
Önce tarihten, geçmişten başlayacağım.
Migrant camp bulldozed in Greece
Yunanistan'da göçmen kampı buldozerle dağıtıldı
Select a Background
Seçim Yok
Now, cooking allowed also that we became a migrant species.
Bakın, yemek pişirmek aynı zamanda göç eden bir tür olmamızı sağladı.
I'm a contemporary artist with a bit of an unexpected background.
Ben beklenmedik bir geçmişe sahip... ...çağdaş bir sanatçıyım.
It is a partial migrant with many birds wintering on the coasts of Turkey, Lebanon and Israel.
Kısmi göçmendir, birçok kuşla birlikte kışı Türkiye kıyıları, Lübnan ve İsrail'de geçirir.
So, I have a science background, and I have a numbers background.
Yani, ben bir bilim yok ve ben bir numaraları yok.
A Egyptian style background
Description
Use a background pixmap
Bir arkaplan resmi kullan
Use a background pixmap.
Bir arkaplan resmi kullan.
Some of these people were migrant laborers.
Bu kişilerin bazıları, göçmen işçiler.
They are a long distance migrant, wintering in southern South America.
Uzun mesafe göçmenidirler, Güney Amerika'nın kuzeyinde kışı geçirirler.
The city has historically attracted a large number of migrant workers.
Şehir geçmişte büyük sayıda göçmen işçi çekmiştir.
It is a migrant, wintering in the south Atlantic and Pacific.
Göçmendirler, kışı güney Atlantik ve Pasifik'te geçirler.
A perfect combination with the background screen setting, isn't it amazing?
İyi bir arka plan, harika bir poz ve kompozisyon. Müthiş değil mi?
Italy toughens tone on NGO migrant rescue boats
İtalya STK'ların göçmen kurtarma botlarına olan yaklaşımını sertleştiriyor
A background check is required.
Bir arka plan kontrolü gereklidir.
There's a very sophisticated background.
Çok yönlü bir özgeçmişi var.
Tom has a veterinary background.
Tom'un veterinerlik geçmişi var.
Choose a new background color
Yeni arkaplan rengi seç
Choose a new background color
Yeni arka plan rengi seç
Background
Arkaplan
Background
ArkaplanRecipe title
Background
Arkaplan
Background
Izgara çizgileri
Background
Arka plan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
Background
Arkaplan
background
arkaplan
Background
arkaplan
Background This background color is the one displayed behind the text by default. A background image will override this.
Arkaplan Bu arkaplan rengi bir metin arkasında öntanımlı olarak görünür. Arkaplan resmi önemsenmez.
Let's get a picture of us with the sea in the background.
Arka planda deniz manzaralı bir resmimizi çektirelim.
Creates an image of 640 x 480 pixels with a white background.
640 x 480 piksel ebadında beyaz arkaplana sahip bir görüntü oluştururName
Background Behind this door lays the ability to choose a custom default background.
Arkaplan
Well, soon as the harvest is in, you're a migrant worker. Afterwards, just a bum.
Hasat zamanı gelince göçmen bir işçisin, daha sonra bir serserisin.
The family had a musical background.
Aile müziğe yatkın bir geçmişe sahipti.
He has a background in business.
Onun işte bir alt yapısı var.
The portrait had a dark background.
Portrenin karanlık bir arka planı vardı.

 

Related searches: Migrant Background - Mothers With Migrant Background - Turkish Migrant Background - People With A Migrant Background - From A Migrant Background - People From A Migrant Background - Migrant Background From - Parents With Migrant Background - Young People From A Migrant Background - With A Migrant Background -