Translation of "applies vice versa" to Ukrainian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Or even vice versa
Чи, навіть навпаки
Everyone has to help you, never vice versa.
Усі повинні ТОБІ допомагати, а не навпаки.
Being uptight makes you afraid, and vice versa.
Напруженість призводить до страху і навпаки.
Why do men behave like apes, and vice versa?
Чому люди поводяться як великі мавпи, і навпаки?
Why do men behave like apes, and vice versa?
Чому чоловіки поводяться як великі мавпи, і навпаки?
Everybody knows that he likes her and vice versa.
Усі знають, що вона йому подобається, і навпаки.
Or vice versa. This is more of a relationship.
Це радше залежність.
I saw China embracing the world and vice versa.
Я бачила, як Китай охоплює світ і навпаки.
Synchronization of a remote share with a local copy and vice versa
Синхронізація віддаленого спільного ресурсу з локальною копією і навпаки
Switch the focus from the current document to the terminal and vice versa.
Перемикає фокус з поточного документа на термінал і навпаки.
That is nature becomes in the service of man rather than vice versa.
Так, природа служила людині, а не навпаки.
And it's vice versa, and it helps stop problems of misunderstanding and stereotypes from happening.
І навпаки. Це допомагає уникати проблем непорозуміння і виникнення стереотипів.
And this table that shows, how the quantity demanded relates to price and vice versa.
І ця таблиця показує як кількість попиту співвідноситься до ціни і навпаки.
But, vice versa... the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant.
Але з іншого боку погані речі не обов'язково псує хороше чи зменшує його важливість.
Where's Vice?
Де полiцiя моральностi?
Whichever applies.
Або і перше, і друге разом.
To change the units from metric to imperial and vice versa, the 'menu' button must be clicked.
Щоб змінити одиниці виміру з метричних на британські або навпаки, необхідно натиснути на кнопку меню .
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
Кольори показують напрямок руху ззаду наперед або навпаки.
You would be able to expose the auditorium to Dallas or vice versa, Dallas to the auditorium.
Ви зможете показати зал Далласу, або навпаки Даллас залу.
The left panel will become the right panel and vice versa, only the current tabs will be swapped.
Після вибору цього пункту ліва панель стане правою і навпаки, програма поміняє місцями лише поточні вкладки.
The complete left panel will become the right panel and vice versa, and all tabs will be swapped.
Після вибору цього пункту всі вкладки лівої панелі буде пересунуто праворуч і навпаки, програма поміняє місцями всі поточні вкладки.
Synchronize the mounted share with a local copy or vice versa. For further information read here and here.
Синхронізувати змонтований спільний ресурс з локальною копією або навпаки. Докладніше про це можна дізнатися тут і тут.
As I move this rod along the cord, as one segment increases the other segment decreases, and vice versa.
Дивися. Коли я рухаю палицею вздовж шнура Одна частина збільшується, а інша...
If something is larger, when you take the negative of both of it, it'll be more negative, or vice versa.
Якщо щось є більшим, коли ви берете від'ємне значення обох, воно стане більш від'ємним, і навпаки.
Vice, lust and corruption.
Зло, хтивість і порочність.
That's the vice president.
Це ж віцепрезидент.
That no longer applies.
Такий підхід зник.
If you associate an irc nickname with a contact in kopete , the association will also appear in konversation , and vice versa.
Якщо ви пов язали псевдонім irc з певним контактом у kopete , прив язку буде показано у konversation , і навпаки.
And vice versa, if you have a capital account deficit then you would have to be running a current account surplus
І, навпаки, якщо ти маєш недостачу рахунку капіталу, тоді ти маєш проводити поповнення рахунку поточних операцій.
And vice versa, if I can drop the stroke volume, or heart rate, or resistance, then my pressure will go down.
І навпаки, якщо я зменшу ударний об'єм крові, або частоту серцевих скорочень, або опір, то мій тиск зменшиться.
We turn to the person on the right, and we tell that person what we see on our left, and vice versa.
Ми повертаємося до сусіда справа і говоримо йому, що ми бачимо зліва. І навпаки.
You can either stand in such a way as to see the skull, but then everything else is distorted, or vice versa.
Ви можете або стояти так, щоб бачити череп, і тоді все інше виглядає деформованим, або ж навпаки.
So, right now, as you do that, you're causing electrical and chemical signals to be released in that person's brain and vice versa.
Під час того, як ви це робите, ви вивільняєте електричні та хімічні імпульси у своєму мозку і у мозку вашого сусіда.
When this option is true the closing pair of a tag is automatically updated when the opening tag is changed and vice versa.
Якщо буде позначено цей пункт, завершальний теґ і початковий теґ оновлюватимуться одночасно.
And the more that the Germans saw that the British were militarizing, the more the Germans would want to militarize and vice versa.
І чим більше німці бачили, що англійці озброюються, тим більше самі прагнули озброїтися і навпаки.
this vice president thing, right?
яким боком тут віцепрезидент, так?
He works vice over there.
Он работает в том районе.
This law applies to everybody.
Цей закон стосується всіх.
The same applies to educators.
Те саме стосується й учителів.
So this one also applies.
Отож, усе правильно.
That applies to Tom, too.
Це стосується й Тома.
Create another window containing the current document. All changes to the document in one window are reflected in the other window and vice versa.
Створює ще одне вікно з поточним документом. Всі зміни у документі, що редагується у одному з вікон, повторюватимуться у іншому і навпаки.
Try to have sex and vice versa a woman sitting legs stretched out in an armchair, a man to penetrate it to its knees.
Спробуйте зайнятися сексом і навпаки жінка сидить, витягнувши ноги в кріслі, чоловік проникає в неї на колінах.
Vice President of the United States.
Віце президентом Сполучених Штатів.
Vice president of the Zionist Federation,
Віцепрезидент Сіоністській Федерації

 

Related searches: Applies Vice Versa - The Same Applies Vice Versa - That Applies Vice Versa - This Applies Vice Versa - Versa Versa - Vice Versa - And Vice Versa - Or Vice Versa - Not Vice Versa - But Not Vice Versa -