Translation of "nesting table" to Ukrainian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Nesting
Вкладання
Nesting doll?
Кажете, матрьошка?
It's a nesting doll.
Це лялька, матрьошка.
Max. display list nesting level
Макс. рівень вкладеності списку показу
Budzo is in the nesting area.
Будзо вже тут!
There are blackbirds nesting in my garden.
У моєму саду гніздяться чорні дрозди.
table
таблиця
Table
Таблиця
Table
Нігер
Table
Таблицяprotected visibility
Table
Таблиця
Table
Табличний
table
tabletooltip
Table...
Таблиця...
Table
Стіл
Table.
Столом.
Table.
Стіл.
View Tables Table Classic Periodic Table
Перегляд Таблиці Таблиця Класична періодична таблиця
View Tables Table Short Periodic Table
Перегляд Таблиці Таблиця Коротка періодична таблиця
View Tables Table DZ Periodic Table
Перегляд Таблиці Таблиця Періодична таблиця DZ
Table or Query as Data Table...
Таблицю або запит як таблицю даних...
They even removed a family of nesting pigeons and their associated droppings.
Вони навіть вигнали сімейство голубів через їхні скидання.
Table Information
Таблична інформація
Table Only
Лише таблиця
Partition Table
Таблиця розділу
Sample Table
Зразок таблиці
Isotope Table
Таблиця ізотопів
Header table
Мітка заголовка
Decoding Table
Таблиця розкодування
Contacts table
Таблиця Контакти
Contacts table
Таблиця контактів
Persons table
Таблиця Особи
Persons table
Таблиця осіб
Insert Table...
Вставка Таблиця...
Table design
Компонування таблиці
Light Table
Стіл з підсвічуванням
Resizing table
Зміна розміру таблиці
Table Environment
Середовище таблиці
Clear Table
Спорожнити таблицю
DocBook Table
Таблиця DocBook
Table Options
Параметри таблиці
Table id
ІД таблиці
Table title
Заголовок таблиці
Table Title
Заголовок таблиці
Table Type
Тип таблиці

 

Related searches: Nesting Table - Table Nesting - Nesting - Nesting Site - Nesting Doll - Nesting Box - Nesting Level - Nesting Ground - Nesting Material - Nesting Birds -