Translation of "with prior approval" to Ukrainian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Approval
Підтвердження
With the regent's approval, of course.
Я лише хотіла переконатися...
If that meets with your approval, Milady.
Якщо Ви натякаєте на Вашу згоду, пані.
Yed Prior
Єд Пріорstar name
Manual upload approval
Безпосереднє підтвердження вивантаження
Encryption Key Approval
Схвалення ключа шифрування
For your approval, Uncle.
З твого дозволу, дядьку.
Remind prior to event
Випереджувальне нагадування перед подією
Prior transactions possibly filtered
Попередні можливо відфільтровані операції
Cannot enter transaction with postdate prior to account's opening date.
Вказувати операції з датою додавання, що передує даті відкриття рахунка, не можна.
I still would like your approval.
Я все ще хотів би отримати ваше схвалення.
No prior experience is required.
Попередній досвід необов'язковий.
I have a prior engagement.
Я вже пообіцяла сьогодні.
SENDER may not be given prior to ENCRYPT, except with info
SENDER не можна вказувати перед ENCRYPT, хіба що з info
RECIPIENT may not be given prior to SIGN, except with info
RECIPIENT не можна вказувати перед SIGN, хіба що з ключем info
Always show the encryption keys for approval
Завжди показувати ключі шифрування для схвалення
Always show the encryption keys for approval
Завжди показувати ключі шифрування для схвалення
We crave the approval of our peers.
Бажаючи схвалення однолітків і знайомих.
We're moving the royal palace to Arrakis, with the Guild's approval, of course.
Королівський палац переїде до Арракісу, за згоди Гільдії, звичайно ж.
I'm gonna go take a crap, if that meets with your fiscal approval.
До туалету. Це отримує твоє фінансове схвалення?
Do n't show transaction prior to
Не показувати операцій до
Do not show transactions prior to
Не показувати операцій до
We exercise these prior to implantation.
Перед пересадкою ми їх тренуємо.
Hide transactions prior to the selected date.
Сховати пункти операцій, виконаних до вказаної дати.
You have had prior military training, Mahoney?
Ти проходив військову підготовку, Махоуні?
Uploaded photos will not need manual approval by user.
Вивантаження фотографій не потребує безпосереднього підтвердження користувачем.
I have a pit boss asking for an approval.
Розпорядник запитує дозвіл на ставку.
Next due date is prior to opening date
Вказано наступну дату сплати, що передує даті відкриття
Prior to joining the jeweler another half hour.
У нас є ще півгодини до приходу ювеліра.
She's sorry she couldn't break her prior commitment.
Она тоже сожалеет, что не смогла нарушить свои планы.
So you can get my approval of your new boyfriend?
Твій новий кавалер має отримати моє схвалення?
The directory to change into prior to loading files
Каталог, у який потрібно зайти перед завантаженням файлів
Issue an mtload command prior to mounting the tape.
Видавати команду mtload перед монтуванням стрічки.
Mr. Gardenia was my husband prior to Mr. Parks.
Що? Пан Гарденія був моїм чоловіком до пана Паркса.
I attached a photograph for your approval... or not! Exclamation mark.
Приєдную до листа своє фото, яке можна схвалити... чи відхилити! , знак оклику.

 

Related searches: One Prior Prior - Prior To Prior Sale - Prior Approval - Prior Written Approval - Subject To Prior Approval - Upon Prior Approval - Without Prior Approval - Without The Prior Written Approval - Approval Prior - For Prior Approval -