Translation of "year follow up" to Ukrainian language:


  Dictionary English-Ukrainian

Follow - translation : Year - translation : Year follow up - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Just follow up service.
Це безкоштовна послуга.
Mmm. Follow up question
Наступне питання
Shut up and follow me.
Закрой рот и пошли со мной.
Keep up, please, and follow me.
Не відставайте. За мною.
There are no unread follow up articles.
Немає непрочитаних статей відповідей.
Plenty of leads to follow up on.
Досить багато зачіпок.
Follow me... Follow me!
З джентельменом вона пішла,
Follow
Слідкувати
Follow
Продовжити
We're going to try and follow it up.
Ми спробуємо відслідкувати весь процес.
He just stepped up and said, Follow me.
Він лише вийшов і сказав Всі за мною .
Why are you waiting to follow her up?
Чого ти чекаєш? Іди за нею.
She's coming up on a year.
Вона повинна прийти на річницю.
Because, when we follow fashion, we never catch up with it, because we follow it.
Якщо ми слідуємо моді ми ніколи не наздоженемо її, адже ми йдемо слідом за нею.
They're booked up a year in advance.
Я стояла в черзі цілий рік.
Follow him.
Слідуйте за ним.
Follow me!
Йди за мною.
Follow us.
Слідуй за нами.
Follow us.
Слідуйте за нами.
Follow us.
Йдіть за нами.
Follow Tom.
Йди за Томом.
Follow Tom.
Слідуйте за Томом.
Follow symlinks
Йти за символічними посиланнями
Follow Cursor
Профілі вивантаження
Follow links
Йти по символічних посиланнях
Follow symlinks
Йти по символічних посиланнях
Follow Table
Слідувати таблицею
Follow selection
Слідувати за вибраним
Follow cursor
Слідувати за вказівником
Follow Document
Переслати документ
Follow me!
Йди за мною!
Follow traces.
Ідіть по сліду.
Follow me.
Ідіть за мною.
Follow us.
Після шпиталю.
Follow him!
За ним!
Follow me.
За мною.
Follow me!
За мною!
Follow me.
Йди за мною.
Follow me.
Йдіть за мною.
Follow me!
Сюдою!
Follow me.
Йди зі мною.
Follow me.
Ходи за мною.
Follow it.
Слідкуй за цим.
Follow me.
Слідуй за мною.
Follow me.
Ходімо за мною.

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - One Year Follow Up - Two Year Follow Up - Year Follow Up - 5 Year Follow Up - 10 Year Follow Up - 2 Year Follow Up - 3-year Follow-up -