Translation of "alpine ski resort" to Vietnamese language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The main activities offered at the resort are alpine skiing, nordic skiing, snowshoeing, ski touring, dog sledding and hiking.
The main activities offered at the resort are alpine skiing, nordic skiing, snowshoeing, ski touring, dog sledding and hiking.
Ski area Chalmazel is a small ski resort situated above the village of Chalmazel in central France.
Ski area Chalmazel is a small ski resort situated above the village of Chalmazel in central France.
It is now developing into the nearest large ski resort to Geneva.
It is now developing into the nearest large ski resort to Geneva.
It has its own ski resort with direct access to 50 km of downhill skiing, with 14 individual pistes, served by 18 ski lifts.
It has its own ski resort with direct access to 50 km of downhill skiing, with 14 individual pistes, served by 18 ski lifts.
Ski in, ski out, it's great.
Ski in, ski out, it's great.
The commune is a ski resort and owes its name to the river which runs through it.
The commune là một ski resort and owes its name to the river which runs through it.
Ski. Right.
Đu ng rô i.
My ski skills.
Khả năng trượt tuyết của mình!
This is a high alpine pasture.
Đây là một bãi cỏ trên núi cao.
Abondance was the first ski resort in the Alps to shut down due to lack of snow, due to alleged global warming.
Abondance was the first ski resort in the Alps to shut down due to lack of snow, due to alleged global warming.
British Ski School Megeve.
English Ski School Megeve.
You ski very well.
Em trượt tuyết rất tuyệt
I know how to ski.
Tôi biết trượt tuyết.
Why resort to violence?!
Tại sao vô duyên vô cớ cô lại động tay động chân?
Crisp P.H.Weston Alpine Shaggy Pea Oxylobium arborescens R.Br.
Crisp P.H.Weston Alpine Shaggy Pea Oxylobium arborescens R.Br.
You ski very well, Mr. Bond.
Ông trượt rất giỏi, ông Bond.
Only as a last resort.
Chỉ như là một phương sách cuối cùng.
That bully of last resort?
Mà kẻ bắt nạt cuối cùng?
It was our last resort.
Đấy là biện pháp cuối cùng của quân ta.
And who might you be, my pretty alpine rose?
Và nàng là ai đây, bông hồng cao nguyên xinh đẹp của tôi?
Her father was sub lieutenant with the alpine hunters.
Cha cô ấy là một Thiếu úy trong đội trinh sát núi Alpe.
Bordering the winter skiing resort town of Morzine, Essert Romand is a popular location for holiday homes and ski chalets which are largely unused outside the winter season.
Bordering the winter skiing resort town of Morzine, Essert Romand là một popular location for holiday homes and ski chalets which are largely unused outside the winter season.
It has all my resort clothes.
Đồ nghỉ mát của tôi để hết trong đó.
Develop it into a tourist resort.
Biến nó thành một khu nghỉ dưỡng.
By 1981 Les Carroz had been linked to the nearby ski villages of Samoëns, Morillon and Sixt Fer à Cheval, and the resort of Flaine, developed in the 1960s.
By 1981 Les Carroz had been linked to the nearby ski villages of Samoëns, Morillon and Sixt Fer à Cheval, and the resort of Flaine, developed in the 1960s.
The Grand Massif ski area had been born.
The Grand Massif ski area had been born.
Joe, come and ski with me some time
Joe con, Thi thoảng đến di trượt tuyết với ba nếu mày vẫn đi được
But with ski boots and a kicky beret.
Nhưng lại có giày ống và mũ nhồi.
I hope you know how to ski, then.
Vậy thì hy vọng ông biết trượt tuyết.
He'll have to resort to guerilla warfare.
Tấn công thành chỉ có thể đánh lén thôi.
Dancing with Existence OSHO International Meditation Resort
Nhảy múa cùng Sự tồn tại Khu nghỉ dưỡng Thiền quốc tế OSHO
But a resort needs a hot spring.
Nhưng một khu nghỉ dưỡng cần một cái suối nước nóng.
I could shut this whole resort down.
Tôi có thể đóng cửa toàn bộ khu nghỉ dưỡng này.
It is just north of the ski resorts of Morzine and Avoriaz in the Portes du Soleil ski resorts area.
It is just north of the ski resorts of Morzine and Avoriaz in the Portes du Soleil ski resorts area.
Ski From Valtorta start a cable way that allove the tourist to reach tha ski zone of Piani di Bobbio.
Ski From Valtorta start a cable way that allove the tourist to reach tha ski zone of Piani di Bobbio.
You see, undercover is always a last resort.
Anh thấy đấy, bí mật luôn luôn là giải pháp cuối cùng.
The Meditation Resort operates its own organic farm.
Khu nghỉ dưỡng Thiền vận hành nông trại hữu cơ riêng của nó.
You'll only use it as a last resort.
Thông minh. Anh chỉ nên sử dụng nó như là phương sách cuối cùng.
The orientation on the resort will now begin.
Chỉ dẫn về khu nghỉ dưỡng sẽ bắt đầu ngay.
All right, let's stand by for resort activation.
Hãy chờ kích hoạt khu nghỉ dưỡng.
At Ceresole there is also a cross country ski track.
At Ceresole there is also a cross country ski track.
It's about defining steepness and slope using a ski lift.
Nó yêu cầu xác định độ dốc và sườn dốc bằng cách sử dụng một ván trượt.
This is the only Meditation Resort in the world.
Đây là nơi nghỉ dưỡng Thiền duy nhất trên thế giới.
Many elements of the Delos Resort are potentially dangerous.
Nhiều yếu tố của khu nghỉ Delos ẩn chứa hiểm nguy, hấp dẫn là ở đó.
I'll take my traveller's cheques to a competing resort.
Tôi sẽ dùng séc du lịch đến 1 khu nghỉ dưỡng khác đấy.

 

Related searches: Alpine Ski Resort - Alpine And Sub-alpine - Alpine Ski Racer - Alpine Ski Touring - Alpine Ski Sport Products - Alpine Ski-racing - The 2015 Alpine Ski Championships - Alpine Ski Boots - Ski Alpine Touring - Alpine Ski World Cup -