Translation of "говор" to English language:


  Dictionary Serbian-English

говор - превод : говор - превод : говор - превод : говор - превод : говор - превод : говор - превод : говор - превод : Говор - превод :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

говор
Speech
Говор
Speech
Говор
Speech
Говор
Speech
Текст у говор
Text to Speech
Текст у говор
Text to Speech
Текст у говор
Text to Speech
Држим овај говор.
I'm giving you this talk.
КТТС текст у говор
KTTS Text to Speech
Сервис за говор КТТСД
KTTSD Speech Service
Подешавање текста у говор
Text to Speech Configuration
Најгори говор у историји!
Worst talk ever! (Laughter)
Он није завршио говор!
He hasn't finished speaking!
КДЕ ов текст у говор
KDE Text to Speech
Менаџер за текст у говор
Text to Speech Manager
Ово је веома озбиљан говор.
This is a very serious talk.
Јапанска мајка (говор на јапанском)
(Japanese)
Јесте ли слушали Хинкелов говор?
You heard Hynkel's speech.
Демон за синтезу текста у говор
Text to speech synthesis daemon
Верујем да су чули Ваш говор.
I believe they've heard your talk.
Хвала Вам много за овај говор.
Thanks so much for your talk.
Или рецепт за запрепашћујући TED говор
with easy solutions around.
Али њихов говор тела је сјајан.
But their body language is great.
Свиђа ми се њен говор тела.
I like the way she speaks.
(Музика) Поново видите леп говор тела.
(Music) Again you see the beautiful body language.
То није Краљичин говор, То је говор владе, To је законодавни програм владе који је изнесен .
It is not the Queen' s address, it is the Government 's address, it is the Government 's legislative programme that is enunciated there.
КДЕ ов менаџер за текст у говор
KDE Text to speech Manager
На говор покрени минимизовано у системској касети
Start minimized in system tray when speaking
Систем текст у говор није у погону
Text to Speech System is not running
Топло препоручујем последњи TED говор Мелинде Гејтс.
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Џорџ говор, он је пуцао у њега.
George's speech, he fired at him.
Почео сам говор песмом, и тако завршавам.
I started with a poem, I'll end with one.
Подешавање КДЕ овог демона за текст у говор
KDE Text to Speech Daemon Configuration
К изговор КДЕ прочеље за текст у говор
KSayIt A Text To Speech frontend for KDE
Његов говор је био тако брз и лак.
His speech was so quick and easy.
То је био, мало је рећи, невероватан говор.
So, that was, fair to say, an astonishing talk.
Овај говор је изазвао изузетан сензацију међу странке.
This speech caused a remarkable sensation among the party.
Када сам, 1996., одржала свој први TED говор,
1996, when I gave my first TEDTalk,
Делује да систем текст у говор функционише исправно. Name
The text to speech system seems to be functioning properly.
Мој данашњи говор је углавном о тим когнитивним замкама.
And my talk today will be mostly about these cognitive traps.
РОМЕО Шта ће овај говор се говорио за наш изговор?
ROMEO What, shall this speech be spoke for our excuse?
Мартин Лутер Кинг је пред саму своју смрт одржао невероватан говор.
Now, Martin Luther King, on the eve of his death, gave an incredible speech.
Ово неће бити говор као било који, који сам икада одржао.
This will not be a speech like any one I have ever given.
Свој говор желим да почнем са два питања, а прво је
Hello. I would like to start my talk with actually two questions, and the first one is
Дозволите ми да започнем овај говор једним питањем за све присутне.
Allow me to start this talk with a question to everyone.