Translation of "first appearance" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Appearance - translation : First - translation : First appearance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's his first London appearance.
Tohle je jeho první vystoupení v Londýně.
1st appearance 2nd appearance 3rd appearance
1. výskyt 2. výskyt 3. výskyt
Cold and Inhuman Anders Behring Breivik Makes First Public Court Appearance
Chladný a nelidský Anders Behring Breivik se účastní svého prvního veřejného soudního přelíčení
1st appearance 2nd appearance
1. výskyt 2. výskyt
His frightening appearance would for the first time become useful for him.
Jeho děsivý vzhled se poprvé stane užitečným pro něj.
The first impression of a jobseeker is important, including the jobseeker s appearance.
První dojem je v případě uchazeče důležitý a vzhled se na utváření tohoto dojmu podílí.
Deterioration or a first appearance of this condition may require cessation of treatment.
Zhoršení nebo projevení se tohoto stavu může vyžadovat ukončení léčby.
Appearance
VzhledComment
Appearance
Vzhled
Appearance
Vzhled
Appearance
VzhledName
Appearance
Vzhled
Appearance
Vzhled
His next appearance was at Lakeport High School with his first group, The Eternal Triangle.
Jeho dalším vystoupení bylo na Lakeport High School s jeho první skupinou The Eternal Triangle.
Appearance Tab
Panel Vzhled
View appearance
Vzhled pohleduNoun, user action
Plot Appearance
Vzhled zákresu
Diagram Appearance
Vzhled nákresu
Card Appearance
Vzhled kartičky
Appearance time
Čas objevení
Configure Appearance
Nastavit vzhledName
Appearance Page
Stránka se vzhledem
Default Appearance
Výchozí vzhled
4th appearance
4. výskyt
3rd appearance
3. výskyt
1st appearance
Stupeň toxicity
2nd appearance
2. výskyt
1st appearance
1. výskyt
Appearance tiptop
Špígl nýgl
The first new banknote is expected to make its appearance towards the end of the decade .
První nová bankovka by se měla objevit koncem desetiletí .
His predecessor, Francois Mitterand, was elected president for the first time in 1981, and made his first appearance in government in 1956.
Jeho předchůdce François Mitterand byl poprvé zvolen prezidentem v roce 1981, přičemž v kabinetu se poprvé objevil v roce 1956.
The Irish in Dublin were celebrating their first appearance at the European championship since 1988 in Germany.
V Dublinu slavili Irové první účast na Mistrovství Evropy od 1988 v Německu.
This event will be his first Scottish appearance since the Aberdeen Asset Management Scottish Open in 2013.
Tato událost bude jeho první účastí od Aberdeen Asset Management Scottish Open v roce 2013.
Razor Appearance Configuration
Nastavení Razor
Change appearance settings
Nastavení vzhledu
Customize Visual Appearance
Nastavení vzhleduName
Atruly royal appearance.
Královna Opravdu královský zjev.
A personal appearance.
Potěšení přivítat.
But... his appearance?
Ale... Jak vypadá?
Configure Feed Reader Appearance
NAME OF TRANSLATORS
Detailed Print Style Appearance
Detailní tiskový styl vzhled
Appearance of the powder
Vzhled prášku
This appearance is normal.
Tento vzhled je normální.
This appearance is normal
Tento vzhled je normální.
Check the appearance of
Předplněné pero držte tak, aby šedý kryt (označený 1 ) směřoval vzhůru.

 

Related searches: First Appearance - At First Appearance - Made Its First Appearance - Making Its First Appearance - His First Appearance - Its First Appearance - First Film Appearance - On Her First Appearance - Make A First Appearance - First Appearance In Court -