Translation of "allow" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Allow - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allow
Tillad
Allow
Tillad
Allow Shutdown
Tillad nedlukning
allow gui
all
Browse allow
Tillad netsøgning
Allow sorting
Tillad sortering
Allow overburning
Tillad overbrænding
Allow Rotation
Tillad rotation
Allow null
Tillad null
Always Allow
Tillad altid
Allow Shutdown
Tillad nedlukningshutdown request origin
Allow Merging
Tillad fletning
Allow Once
Tillad én gang
Allow Always
Tillad altid
Allow resizing
Tillad størrelsesændring
Allow blanks
Tillad blanke
Allow, Deny
Tillad, nægt
Deny, Allow
Nægt, tillad
Allow overrides
Tillad negligeringer
Allow attachments
Tillad bilag
Allow grouping
Tillad gruppering
Allow Tabulations
Tillad tabuleringer
Hosts allow
Tillad værter
Allow me.
Må jeg præsentere
Allow me.
Må jeg have lov?
Allow me.
Sådan her.
Allow me.
Lad mig.
Browse allow specifies an address mask to allow for incoming browser packets. The default is to allow packets from all addresses.
Tillad netsøgning angiver en adressemaske til at tillade for indkommende søge pakker. Standarden er at tillade pakker fra alle adresser.
Allow duplicate entries
Tillad duplikerede indgange
Allow to shutdown
Har lov til at lukke ned
Allow unsolvable games
Tillad uløsbare spil
Allow access from
Tillad adgang fra
Allow frame drops
Tillader at billeder droppes
Allow unencrypted connections
Tillad ukrypterede forbindelser
Allow unsolvable games
Tillad uløselige spil
Allow plaintext login
Tillad ukrypteret login
Do Not Allow
Tillad ikke
Allow BSD compression
Tillad BSD komprimering
Allow Deflate compression
Tillad deflate komprimering
Allow BSD compression
Tillad BSD komprimering
Allow Deflate compression
Tillad deflate komprimering
Allow application tips
Tillad anvendelsesvink
Allow blinking text
Tillad blinkende tekst
Allow Zero Size
Tillad nul Størrelse
Allow the domain
Tillad domænet

 

Related searches: Allow - Allow For - Allow Me - Will Allow - Allow Access - Allow Us - Does Not Allow - Do Not Allow - Allow Time - Please Allow -