Translation of "accounting" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Cash accounting vs. accrual accounting
Kassapõhine vs tekkepõhine arvestus
Accounting standards and financial and tax accounting dependency
Raamatupidamisstandardid ning finants ja maksuarvestuse vaheline sõltuvus
Accounting
Arvestus
Accounting
sektor
Accounting
Raamatupidamine
Accounting
Raamatupidamisarvestus ...
Accounting
Raamatupidamisarvestus
Accounting
Kui luba hõlmab võimalust kasutada mootorsõidukeid üksikisikutele suunatud veos (nt taksod ja limusiinid), on loa tingimuste hulgas nõue näidata ära sõidukipargi suurus, teenuse hinnad ja geograafiline teeninduspiirkond.
a description of accounting policies and regulatory accounting principles,
arvestuspõhimõtete ja reguleerivate raamatupidamispõhimõtete kirjeldus,
IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
IAS 8 Arvestuspõhimõtted, arvestushinnangute muutused ja vead
Accounting rules
Raamatupidamiseeskirjad Rahaloomeasutuste raamatupidamisaruannete koostamisel järgitavad raamatupidamiseeskirjad vastavad nendele siseriiklikele õigusaktidele , millega võetakse üle nõukogu 8 .
Volume Accounting
Mahu arvestus
Basic Accounting
Põhiline Arvestus
Reset Accounting
Arvestuse nullimine
Enable accounting
Arvestuse lubamine
Volume accounting
Mahu arvestus
No Accounting
Arvestust pole
Accounting adjustments
Raamatupidamisarvestuse korrigeerimised
Accounting data
Raamatupidamisandmed
accounting firms
raamatupidamisfirmad
Accounting frameworks
Arvepidamisraamistikud
Accounting issues
Raamatupidamisküsimused
Accounting officer
Peaarvepidaja ...
Accounting option
Arvestuse valik
Accounting principles
Raamatupidamispõhimõtted
Accounting provisions
Raamatupidamissätted
Accounting reconciliations
Raamatupidamisarvestuse võrreldavuse tagamine
Accounting rules
Raamatupidamiseeskirjad
Accounting separation
Raamatupidamisarvestuste lahusus
Accounting standards
Raamatupidamisstandardid
Accounting year
Eelarveaasta
Budgetary accounting
Eelarve raamatupidamisarvestus
Cash accounting
Kassapõhine raamatupidamine
Accounting records
Raamatupidamisandmikud
ACCOUNTING RECORDS
RAAMATUPIDAMISANDMIKUD
general accounting,
üldine raamatupidamisarvestus,
Accounting officer
Peaarvepidaja
Cost accounting
Kasutatakse kinnitatud eelarve haldamiseks ja sellega seotud
Modern accounting
Ajakohane raamatupidamine
Cost accounting
Projektide juhtimise süsteem
accounting period () ).
eelmise arvestusperioodi kohta
ACCOUNTING POLICIES1
ARVESTUSPÕHIMÕTTED1
Accounting segregation
Arvestuslik eraldamine
Accounting segregation
Eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni siis, kui sellega hõlmatud tooted eksporditakse, või pärast eksportimist, tingimusel, et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega hõlmatud toodete importimist.
Accounting segregation
Selle meetodi kasutamine registreeritakse ja seda rakendatakse üldiste raamatupidamispõhimõtete alusel, mida kohaldatakse riigis, kus toode on valmistatud.

 

Related searches: Accounting Policies, Changes In Accounting Estimates - Domestic Accounting Accounting - Financial Accounting And Cost Accounting - Cash Accounting Accounting - Hedge Accounting Denotes A Specific Accounting Method - Accounting - Accounting For - Accounting Department - Financial Accounting - Cost Accounting -